Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Litet barn på en leksaksbil.

Förskolebyggnader

Under 2020/2021 genomfördes en omfattande lokalutredning av verksamhetsområde utbildnings lokaler. Den resulterade i ett beslut av Kommunfullmäktige i Norsjö kommun att påbörja arbetet mot en ny fyravdelningsförskola.  

Förskole- och skolbyggnader är komplexa byggnader att bygga. De innehåller många funktioner och skall fungera över lång tid, de pedagogiska arbetet utvecklas hela tiden och ställer höga krav på byggnadens komplexitet. För att utreda vad Norsjö kommun ställer för funktionskrav bör beslut om funktionsprogram tas, även beslut om vilka minimiytor som är lämpliga för olika verksamheter så kallade lokalprogram.

Förskolebyggnader, 4-avdelningsförskola samt ombyggnation av Humlan

I samband med att kommunfullmäktige tog beslut om nybyggnation om ny fyravdelningsförskola, togs också beslut om att i nuläget behålla några av de förskolor som finns. Detta innebär att Norsjö kommun skall underhålla och investera beroende på byggnadernas skick och verksamhetens behov. Lokalutredningen hade även tydliga avgränsningar, en sådan avgränsning var Humlan (pedagogisk omsorg i Gumboda) lokalen har utretts separat och ett investeringsbeslut finns för 2023 för om- och tillbyggnad.  Även för att göra detta krävs beslut om funktions- och lokalprogram.

SKR har tagit fram ett funktionsprogram för förskolebyggnader som nu processas i verksamheten. Atora delar av det kommer att ligga till grund för beslut kring förskolebyggnaden.

Delar som är viktiga att utreda för Norsjö kommun är bland annat:

  • Barnvila, utrymmen för detta
  • Mottagningskök/tillagningskök
  • Arbetsplatser, antal och funktioner
  • Undervisningens krav på lokalerna

Processen präglas av delaktighet från verksamhetens ledning i hela processen, från fackförbunden via samverkan och från personal i dialog kring olika förslag.

När funktionsprogram och lokalprogram är processade och beslutade kan nästa steg tas. Det steget kan innebära att en byggnad avropas från SKR:s upphandling rakt av eller att en ny förfrågan formuleras utifrån de möjligheter som ligger inom ramen för SKR:s koncept.

 

 

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.