Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Föräldrasamverkan, skolråd

Forum för samråd

Enligt skollagen ska det finnas forum för samråd med eleverna och vårdnadshavare. Syftet med samråden är att dels informera om förslag till beslut och dels att elever och vårdnadshavare ska kunna ge sina synpunkter till skolan innan beslut fattas. Det är frågor som rör hela verksamheten som ska tas upp, exempelvis frågor kring likabehandling och skolans systematiska kvalitetsarbete. Frågor som rör enskilda klasser, elever eller lärare tas inte upp här.

På mötet fattas inte beslut, men mötena protokollförs och spelar roll i planeringen av verksamheten. Det centrala för mötena är att vi skapar en dialog där vårdnadshavares och elevers synpunkter lyssnas på och pratas om. På så vis skapas förståelse för olika perspektiv och underlaget för beslut blir bättre.
För att mötena ska vara fruktbara möts vi på ett respektfullt sätt, lyssnar på varandra och byter tankar med varandra.

Vad är systematiskt kvalitetsarbete?

Varje huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Av den nya skollagen framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå genomförs tillsammans med personal, elever samt vårdnadshavare. Därför kommer vi på mötet att ta upp vad skolledning, elever och personal har gjort hittills.

Skolråd Norsjöskolan F-9 och fritidshem

Protokoll in

Skolråd Bastuträsk skola

Protokoll in

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.