Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Likabehandling, mobbning

´´Vi vill att alla våra barn och elever ska trivas med personalen och med varandra. Det är nämligen en viktig förutsättning för att god inlärning ska kunna ske.

Om du som är elev någon gång blir utsatt för mobbing eller kränkande behandling vill vi att du genast tar kontakt med någon vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller även dig som ser någon som blir utsatt.

Diskriminering och kränkande behandling

Lagen säger att barn och elever inte får diskrimineras utifrån kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller könsöverskridande identitet och uttryck.

Norsjö kommun arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan har ansvar för att utreda, dokumentera och åtgärda när något händer.

Viktigt att veta

Om ditt barn upplever kränkningar ska du tala med barnets lärare och anmäla diskrimineringen till rektorn. Du kan hitta kontaktuppgifter till rektorerna på skolornas respektive hemsida.

Vilken typ och omfattning av insatser och stöd som behövs kan variera från skola till skola. I enskilda fall gör skolan, eleven och elevens vårdnadshavare en plan för hur man ska komma till rätta med det problem som finns. Även barn- och elevhälsoteamet på elevens skola deltar i arbetet med att komma till rätta med problemet.

Likabehandlingsteam

I Norsjö kommun finns en likabehandlingsplan gjord av vårt Likabehandlings-team.

Hur vi arbetar med likabehandling kan du läsa i likabehandlingsplanen som du hittar via denna länk: Likabehandlingsplan 2023 2024  samt denna länk: Likabehandlingsplan del 2 2023 2024

Senast ändrad 6 februari 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.