Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Översiktsplan

Översiktsplanen visar i stora drag hur kommunen tänker sig den kommande bebyggelseutvecklingen samt mark- och vattenanvändningen. Planen ska omfatta hela kommunens yta. Planen är inte bindande för enskilda lovbeslut, men visar hur kommunen ser på eventuella byggnadsåtgärder inom områden som saknar aktuella detaljerade planer.

Här finns kartorna från översiktsplanen från 2010 (pdf).


Ny översiktsplan för Världens bästa vardag i Norsjöbygden

Inbjudan till samråd angående Norsjö kommuns översiktsplan, inklusive fördjupningar

Kommunstyrelsen fattade beslut om samråd av Norsjö kommuns översiktsplan, inklusive fördjupningar, den 26 april 2021. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Kommunens vision ”Världens bästa vardag” samt de sex fokusområden som pekats ut: Hög service och gott värdskap, Attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft, Människan i fokus, En rik och attraktiv fritid, En trygg bygd och Vår miljö har arbetats in i planen.

Samrådshandlingarna

Samrådshandlingarna finns att läsa eller ladda ner här Översiktsplan Norsjö kommun – samrådshandling

Samrådshandlingarna finns även utställda för samråd i kommunhusets reception under tiden 3 maj t.o.m. 30 juni 2021. (Kommunhuset har just nu låsta dörrar och tar endast emot bokade besök, ring innan för att boka din tid, 0918-140 00. )

Skicka in dina synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Norsjö kommun, 93581 Norsjö eller via e-post; info@norsjo.se senast den 30 juni 2021.

Skriftliga synpunkter på förslaget utgör allmän handling. Synpunkter kommer efter samrådsperioden att sammanställas och behandlas i en offentlig samrådsredogörelse. Kommunen kommer därefter att ställa ut planen på nytt och då finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Senast ändrad 11 oktober 2021

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.