Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Översiktsplan

Översiktsplanen visar i stora drag hur kommunen tänker sig den kommande bebyggelseutvecklingen samt mark- och vattenanvändningen. Planen ska omfatta hela kommunens yta. Planen är inte bindande för enskilda lovbeslut, men visar hur kommunen ser på eventuella byggnadsåtgärder inom områden som saknar aktuella detaljerade planer.

Här finns kartorna från översiktsplanen från 2010 (pdf).


Ny översiktsplan för Världens bästa vardag i Norsjöbygden

Det är dags att uppdatera översiktsplanen för Norsjö kommun.

Vad är en översiktsplan

Översiktsplanen omfattar hela den geografiska kommunen och ska beskriva hur man i vår kommun vill främja en långsiktigt god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning. Planen handlar till stor del om fysisk planering men den berör också strategiska utvecklingsområden av olika slag. I en översiktsplan brukar det finnas fördjupade översiktsplaner som beskriver förhållandena mer i detalj, oftast för tätorter för att underlätta detaljplanering och bygglov.
Översiktsplanen är ett lagkrav och det är kommunen som är ansvarig för planen och planprocessen. Eftersom planen gäller för alla ska en kommun göra det möjligt för invånare, företag och organisationer att ge synpunkter när en plan tas fram eller ska förändras.

Norsjö kommun är ansvarig för översiktsplanen i Norsjöbygden. Det är miljö- och byggavdelningen och tillväxtavdelningen som kommer att hålla i arbetet med den nya planen.

Det är viktigt att invånarna är delaktiga då översiktsplanen ligger till grund för framtida utvecklingsinsatser. För att göra det möjligt trots pågående coronapandemi kommer vi att prova nya sätt att arbeta i planprocessen. Vi kommer bland annat att ha digitala stadsvandringar och möten. Vi hoppas att det finns förståelse för att arbetet sker under nya former och att så många som möjligt vill vara med. Det är ett viktigt tillfälle att ge synpunkter på sådant som påverkar vår framtid.

På Norsjö kommuns hemsida och Facebook kommer inbjudningar till olika medborgardialoger och information om planarbetet.

Startskottet går måndag 11 maj med digitala stadsvandringar i Bastuträsk och Norsjö.


Genomförande

Under 2020 kommer alla underlag till planen att tas fram. En stor del handlar om medborgardialog, både öppna aktiviteter och aktiviteter som riktar sig till särskilda målgrupper för att få en så stor bredd som möjligt. Resultatet av medborgardialogerna utgör grunden för den nya översiktsplanen. Parallellt med det tas basfakta fram i form av bl a kartor och information om olika hänsynstaganden som måste finnas med i planen.

Planarbetet kommer att börja med fördjupade översiktsplaner för Bastuträsk och Norsjö. Sedan fortsätter arbetet med översiktsplanen för kommunen som helhet – hela Norsjöbygden.

Målsättningen är att planförslaget ska finnas klart vid årsskiftet och att det sedan ska ut på remiss och slutligen kunna beslutas under 2021.


Medborgardialog våren 2020

Under den pågående coronapandemin kommer det inte att anordnas några fysiska möten. Vi tar istället den digitala tekniken till hjälp.
Det blir digitala stadsvandringar i Bastuträsk och Norsjö i form av filmer på Norsjö kommuns hemsida och Facebook. Filmerna kommer att visa delar av respektive ort. När man tittat på filmerna kan man lämna synpunkter. Det kommer givetvis också att vara möjligt att lämna synpunkter på andra områden än vad filmerna visar.

Stadsvandringarna i Bastuträsk och Norsjö finns tillgängliga 11 maj – 21 juni 2020.


Medborgardialog hösten 2020

Hur medborgardialogerna kommer att genomföras under hösten beror på utvecklingen i den pågående Coronapandemin. Om det är möjligt kommer det att anordnas fysiska möten på ett flertal platser runt om i Norsjöbygden. Om det inte visar sig möjligt så genomförs även då digitala möten och vandringar.

Senast ändrad 10 oktober 2020

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.