Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Ansöka om försörjningsstöd

Du ansöker om försörjningsstöd genom att kontakta ekonomihandläggarna på individ-och familjeomsorgen eller genom att skicka in en ansökan. Kontaktuppgifter, telefontider och ansökningsblankett finns till höger. Ansökningsblanketten kan skrivas ut själv eller hämtas i kommunhuset.

Om det är aktuellt för dig att ansöka om försörjningsstöd kommer du få en tid för träff tillsammans med en ekonomihandläggare. Ni kommer tillsammans att titta på hur din situation ser ut när det gäller familj, nätverk, bostad, arbete, hälsa och ekonomi. Särskild vikt läggs vid hur du framåt ska kunna försörja dig själv. En planering är därför viktig.

Socialtjänsten är skyldig att arbeta förebyggande och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Därför kan du få frågor som rör annat än din ekonomi, till exempel om din och dina barns hälsa, alkohol och drogvanor, eventuell utsatthet för våld, med mera.

För att din ansökan ska kunna utredas är det viktigt att du lämnar de uppgifter som du blir ombedd att visa för att beslut ska kunna tas. En prövning utifrån just din specifika situation görs och vilka möjligheter som finns att tillgodose dina behov utreds.


Underlag som ska bifogas ansökan :

  • Kontoutdrag (2 månader bakåt och vid nybesök 3 månader bakåt).
  • Inkomstbesked; lönespecifikation, a-kasseersättning, ALFA-kassan, sjukpenning, sjukersättning, pension, aktivitetsstöd, föräldrapenning, aktivitetsersättning, studiebidrag/studiemedel.
  • Utgifter; hyresfaktura, hushållsel, hemförsäkring, fack- och a-kasseavgift, medicin (kvitto), läkarbesök (kvitto).
  • Intyg vid sjukdom, anställning, projekt, avbrutit studierna.
  • Handlingar; hyresavtal, medlemskap i a-kassan, senaste deklarationen, dokument om inregistrerat företag, eller avregistrerat företag.

Beslut

Från det att du har lämnat in ansökan med alla intyg och andra underlag som ska vara med, tar det cirka 1 vecka för socialsekreteraren att handlägga din ansökan och fatta beslut. Ett beslut om ekonomiskt stöd gäller som mest för en månad i taget. Du måste alltså göra en ny ansökan om du behöver försörjningsstöd igen.

Beslutet du får baseras på socialtjänstlagen (SoL) och de riktlinjer som kommunen har utarbetat.

Du har rätt att få ett skriftligt beslut vid avslag. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.