Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Enskilda vägar

Sveriges vägnät består till största delen av enskilda vägar, det är vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De som har ansvar för vägar kallas väghållare. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för vägarna. När det gäller enskilda vägar är väghållaren enskilda markägare eller organisationer. Finns det flera markägare är väghållaren en organisation i form av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening.

En del enskilda vägar får statligt bidrag. Ett krav är att den enskilda vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik.

Norsjö kommun ansvarar även för drift och skötsel av 148 km statsbidragsberättigade enskilda vägar. Drift och skötsel av dessa utförs i huvudsak av entreprenörer som arbetar i enlighet med upprättade avtal.

Statliga, kommunal eller enskild väg ?

Ifall du vill se en utförlig karta över vilka vägar som är statliga, kommunala eller enskilda så kan du gå in på trafikverkets sida och den nationella vägdatabasen. Gå in på länken nedan och i kartan under “dataslag på karta” väljer du “administrativa vägdata”. I kategorin under väljer du “Väghållare”.

Här kommer du till den nationella vägdatabasen

Väghållarens ansvar

Väghållaren är juridiskt ansvarig för sin enskilda väg. Det betyder att du ansvarar för underhåll i form av till exempel snöröjning, barmarksunderhåll, dammbindning, röjning och slåtter. Väghållaren ansvarar också för att den informationen som Trafikverket har om vägen är uppdaterad, till exempel antalet boende längs vägen och trafikbelastningen. Utöver det ansvarar väghållaren för att de som ingår i samfälligheten eller som bor längs vägen är informerade om vad som gäller.

Skötsel och underhåll av enskilda vägar med statsbidrag

Om väghållaren av en enskild väg med statsbidrag inte själv vill sköta driften och underhållet av vägen kan Norsjö kommun gå in som entreprenör. Det innebär att kommunen och väghållaren skriver ett avtal och att kommunen får uppdraget och statsbidraget från Trafikverket. Trafikverket betalar ut statsbidrag till väghållaren för en enskild väg om vägen är öppen för allmän trafik. Det gör Trafikverket för att vägen ska underhållas och ha ett sådant skick att det går att åka på den. En förutsättning för att kommunen ska kunna sköta den enskilda vägen är att den uppfyller kraven för statsbidrag. Trafikverket kräver bland annat att vägen ska vara över 1000 meter och att det ska finnas minst en bofast därefter.

Enskilda vägar utan statsbidrag

Om vägsamfälligheten inte får något bidrag för drift och underhåll så har de heller ingen skyldighet att hålla vägen öppen för allmän trafik. Väghållaren ansvarar själv för skötsel och underhåll.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.