Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Elevhälsa

Ibland kan det kännas svårt i skolan av en eller annan anledning. Det kan vara fysiska problem, språksvårigheter, inlärningssvårigheter, problem hemma eller problem i skolan. Då är det bra att kontakta någon vuxen i skolan som kan hjälpa.

Elevhälsan arbetar som en stödresurs för förskola, förskoleklass, särskola, grundskola och gymnasieskola i hela kommunen.
Inom gruppen finns inte bara skolsköterska och skolläkare utan även kurator och speciallärare.

Du kan också få prata med en studievägledare om du har funderingar kring din framtid. Samtlig personal har sekretess- och tystnadsplikt utifrån vars och ens verksamhetsområde.

Elevhälsan arbetar på uppdrag av lärare, rektor, elev eller förälder. Elev eller förälder kan vända sig direkt till skolhälsovården.

Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling, om inte detta tillgodoses på annat sätt, är berättigade till förskoleverksamhet/fritidshem enligt skollagen 2 kap 9 §.

Hur gör man för att få stöd i skolan?

Prata i första hand med läraren. Vid misstanke om att en elev har svårigheter i skolarbetet ska rektor se till att behovet utreds. Rektorn är ansvarig för att se till att rätt stöd ges. Behöver en elev stöd ska skolan ge detta och ett åtgärdsprogram ska skrivas.

Vilket stöd kan man kräva av en skola?

Skolan ska erbjuda ett stöd som fungerar för den enskilde eleven utifrån den utredning som gjorts. Exakt hur stödet ska utformas står inte i lag eller förordning, utan bestäms lokalt utifrån den enskilde elevens behov. Rektor beslutar om vilket stöd en elev ska få.

Senast ändrad 28 november 2023

Överenskommelse psykisk ohälsa

Samordnad individuell plan (SIP)

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.