Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Elever med särskilda behov

Skolan ska anpassas till varje elev. Det är respektive rektors ansvar att se till att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver.
Om ditt barn har särskilda behov, ta kontakt med klasslärare eller rektor där ditt barn går i skolan.

Behöver ditt barn särskilt stöd i förskolan eller skolan?

Du kan ansöka om särskilt stöd om ditt barn har exempelvis:

  • Psykiska eller fysiska funktionshinder
  • En diagnos eller är under utredning för en diagnos, ex, ADHD
  • Downs syndrom
  • Hörselnedsättning
  • Talsvårigheter
  • Förlorat en förälder

 

Så här säger skollagen
2 kap. 6 § Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.

Förskoleverksamhet skall tillhandahållas barn som har fyllt ett år. Barn som inte har fyllt ett år skall tillhandahållas förskola om barnet omfattas av 9 §. Lag (1997:1212).

2 kap. 9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.
Kommunen skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som behöver anvisas plats enligt första stycket. Kommunen skall verka för att barnen utnyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verksamheten och syftet med denna.

Om ett barn efter beslut av en kommun vistas i familjehem eller i hem för vård eller boende i en annan kommun, har den kommun som beslutat om vistelsen ansvaret för det individuellt behovsprövade stöd enligt första stycket som barnet kan behöva. Placeringskommunens ansvar upphör om ärendet överflyttas enligt 16 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2001:462).

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.