Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd (2022 - 2023)

Projektet är en genomförbarhetsstudie med syfte att driva på processer och ta fram underlag som möjliggör uppstart av en rälsbusslinje på sträckan mellan Jörn-Bastuträsk-Bergsbyn-Skelleftehamn där totalt ca 50 000 personer beräknas kunna få tillgång till rälsbusstrafiken. Studien tittar även på möjlig testverksamhet på sträckan.

Småorterna och landsbygden får ökad attraktivitet för boende vilket stärker underlag för både privat och offentlig sektor samt ideella verksamheter. Landsbygden kan bidra till industriboomen genom att kunna erbjuda attraktiv livsmiljö på pendlingsavstånd med snabba kommunikationer mellan boende och arbete. Detta är även till gagn i omvänd riktning då det blir enklare att pendla till arbeten på landsbygden för den som valt att bo i stan.
Projektet har jobbat med attitydfrågor, dels att öppna ögonen för boende utanför staden, men även för att låta bilen stå och åka kollektivt. Påverkansarbetet behövs också gentemot myndigheter med ansvar för samhällsplanering, kollektivtrafik och trafikinfrastruktur. Initiativtagare till projektet är en arbetsgrupp bestående av Hela Sverige ska leva, företagare i Jörn och Bastuträsk samt Norsjö kommun. Initiativtagarna vill stärka positionen för sin bygd och locka fler boende till bygden.

Projektet finansieras av leaderområdet Skellefteå Älvdal

Projektet har haft stor betydelse för att öka projektintressenternas kunskap om vilka möjligheter som finns och vad som kan krävas för att ta tillvara möjligheterna. Projektet har också bidragit med underlag som kommer att vara värdefulla för fortsatt arbete både med tågfrågan i sig och med utvecklingsarbete i vidare bemärkelse.

För persontrafik på Skelleftebanan krävs standardhöjning, bland annat nya mötesstationer och signalsystemet ERTMS. Upprustningen av Skelleftebanan ingår i Norrbotniabaneprojektet och delar av upprustningen har redan inletts. Trafiken på Norrbotniabanan kommer att fortsätta norrut från Skellefteå via Skelleftebanan till dess ny järnväg Skellefteå-Luleå finns på plats. Det innebär att Norrbotniabanetrafiken under en relativt lång tidsperiod kommer att passera Bastuträsk och Jörn från 2030 och ett antal år framåt. Trafikverket räknar med att investeringarna är klara och trafikstart kan ske 2030.

 

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.