Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Vilket stöd kan jag få? (psykiskt funktionshinder)

1177 Vårdguiden

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa dygnet runt. Telefon­sjuk­sköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Telefon: 1177

www.1177.se


Norsjö Hälsocentral

Är besvären av lindrigare art som exempelvis ångest, oro och nedstämdhet vänd dig i första hand till din hälsocentral. Har du behov av akut psykiatrisk specialistvård för dina besvär, se nedan under psykiatrin.

090-785 91 16

Norsjö hälsocentral på 1177.se


Psykiatrisk klinik Skellefteå

Om du är i behov av psykiatrisk specialistvård, kan du vända dig till Psykiatriska kliniken Skellefteå. Om du först besöker hälsocentralen kan läkaren på hälsocentralen skriva en remiss.

https://www.regionvasterbotten.se/organisation-och-verksamheter/sjukhusvard/m-p/psykiatrisk-klinik-skelleftea


Psykiatrisk akutmottagning: 

Den psykiatriska akutmottagningen är en akutmottagningsenhet 0910-77 19 19.


Barn och unga 6-17 år med psykisk ohälsa

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten ger en samlad kontaktväg in till vården. De gör en bedömning och hjälper dig vidare till rätt typ av vård, till exempel rådgivning, hälsocentral eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Du når kontaktcentret genom att ringa tel. 1177 och välja knappval 2.


18-25 år

Du som är 18-25 år kan kontakta Psykiatrisk mottagning unga vuxna som är ett centrum för psykiatri för unga vuxna mellan 18 och 25 år. Du kan ringa dem på 0910-77 19 19 klockan 08.00–21.00. Om du vill prata med någon övrig tid, ring Vårdguiden på 1177.

Du som är 18-25 år kan kontakta Unga vuxna


LSS, stöd och service

Enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du som har en funktionsnedsättning få olika former av stöd i vardagen. Det finns tio insatser som kan sökas enligt LSS, samtliga insatser kan du läsa mer om i menyn.

Vem har rätt till stöd?

För att få rätt till LSS-insatser ska du ha en funktionsnedsättning som gör att du tillhör någon av följande tre personkretsar:

  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning och person med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer som till följd av stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Ungdomshälsan, för dig 16 år och äldre

Hos ungdomshälsan kan du få svar på frågor och få hjälp med många olika saker som rör hur det är att vara ung.

Ungdomsmottagning på nätet, UMO


Skola och elevhälsa

Du kan prata med lärare/elevhandledare på din skola eller ta kontakt med elevhälsopersonal.


Kontaktcenter för dig som är mellan 0 och 17 år

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten som ger barn och unga mellan 0 och 17 år en samlad kontaktväg in till vården. Det går att ringa oavsett vilken typ av vård eller stöd du behöver när det gäller din psykiska hälsa. Vårdpersonalen gör en bedömning och hjälper vidare till rätt typ av vård. Det kan till exempel innebära att rådgivning eller en tid på hälsocentral eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning.

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten nås genom att ringa telefonnummer 1177 och välja knappval 2.

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten (1177 Vårdguiden)

Fakta och råd om psykisk hälsa för barn och unga (www.1177.se)


Behov av mer stöd

Vid mer omfattande behov finns stöd och hjälp som inte presenteras här. Kontakta socialtjänsten för mer information och ansökan. Se kontaktuppgifter här intill.


Föreningar

Föreningen för suicid prevention och efterlevandestöd (SPES)

Föreningen för suicid prevention och efterlevandestöd när någon tagit sitt liv.

Telefon: 08-34 58 73, öppet alla dagar klockan 19–22, övrig tid i Västerbotten 070-699 42 45

Intresseförening för schizofreni och liknande psykoser (IFS)

IFS anordnar föreningsmöten, studiecirklar, rösthörargrupper och anhörigutbildningar. IFS medverkar i utbildningar och temadagar och finns representerade i olika sammanhang. Föreningen vill framför allt vara ett stöd för anhöriga till personer med psykiska funktionshinder.

http://ifsumea.se/wp/

Mind

En ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris genom

  • Självmordslinjen, på telefon 90101, mejl och chatt dygnet runt, för personer som inte längre orkar leva och deras närstående
  • Äldrelinjen, en stödlinje för äldre som behöver någon att prata med
  • Föräldralinjen, en stödlinje för vuxna som är oroliga för barn i sin närhet och vill ha någon att prata med
  • diskussionsforum på nätet där du kan prata om livet precis som det är.

Mind anordnar också seminarier, konferenser, utbildningar och sprider information om psykisk ohälsa och självmord.

Mind – För psykisk hälsa

Riksföreningen autism (RFA)

Riksföreningen Autism är en intresseorganisation som arbetar för bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningens medlemmar är personer med autism och autismliknande tillstånd, närstående och professionella. RFA arbetar för att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionshindret innebär för dig och din familj. Vi vill verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning. RFA deltar i det internationella arbetet och följer och ger uppslag till forskning inom området.

www.autism.se

Ångestsyndromsällskapet (ÅSS)

Ångestsyndromsällskapet är en stödförening/kamratstödverksamhet som verkar för att vara ett stöd och en hjälp för de som lever och/eller har levt med “ångestsyndrom”, det vill säga panikångest, social fobi och generaliserad ångest och/eller är anhörig till någon med ångestsyndrom.

www.angest.se

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.