Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Vilket stöd kan jag få? (psykiskt funktionshinder)

Att vara drabbad av psykisk ohälsa kan kännas som ett hinder i ditt vardagsliv. Här får du information om vilken slags hjälp du kan få.

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till Biståndsavdelningen.

På avdelningen arbetar handläggare som utreder vilka insatser du kan ha rätt till. beslutar om vilka insatser du kan få. Där arbetar också ekonomihandläggare som räknar fram och beslutar om avgifter på de olika insatserna.

Du kan ansöka om :

 • Hemtjänst
 • Äldreboende, demensboende
 • Dagverksamhet
 • Matservice
 • Färdtjänst
 • Riksfärdtjänst
 • Trygghetslarm
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Boende för äldre
 • Korttidsvistelse
 • Boendestöd

Ansökan

Kontakta respektive handläggare för ditt område.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor där det framgår vilken hjälp du har beviljats.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från din biståndshandläggare.

Du kan t ex överklaga om du inte fått det bistånd du sökt eller fått mindre än du begärt, om du tycker avgiften är för hög eller om tidigare beviljat bistånd dragits in.

Med det skriftliga beslutet följer information om hur det går till att överklaga.

Överklagan måste ske senast tre veckor efter det att du fått beslutet och den ska skickas till biståndsavdelningen.

Om beslutet sedan inte ändras på det sätt som du begärt är kommunen skyldig att skicka överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Umeå.

Senast ändrad 10 november 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.