Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Kompostering

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäkra behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Kompostering av matavfall

Gör anmälan till miljö- och byggnadsnämnden via blankett.

Varför måste jag anmäla min hemkompost ?

Enligt 45 § i Avfallsförordningen (2011:927) så ska den som äger en fastighet där avfall finns och som har för avsikt att kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall, anmäla detta till kommunen. Detta gäller även den som har nyttjanderätt till fastigheten.

Vad är en godkänd kompostbehållare ?

Du kan bygga en egen kompostbehållare eller köpa en färdig. Det viktiga är att behållaren är skadedjurssäker, alltså att den är helt sluten eller har ett finmaskigt nät i botten. Det ska inte finnas några hål större än 7 millimeter i behållaren. Det är viktigt att behållaren är väl isolerad och ventilerad. Vintertid kan du lägga isoleringsmatta runt behållaren för att behålla värmen. Om du bara ska kompostera vid ditt fritidshus, och inte använda komposten så ofta, behöver du inte isolera behållaren utan bara se till så den är sluten och ventilerad.

Du kan också använda en roterande behållare.

Kompostering av latrin

Latrin får tas hand om i särskild avsedd anläggning på den egna fastigheten, om det kan ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. Ansökan om att kompostera latrin på fastigheten görs till miljö- och byggnadsnämnden. Kontakta Miljö- och byggkontoret för mer information.

Kompostering av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från den egna fastigheten får komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan, under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.