Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Ukrainska flaggan. Blå och gul.

Kriget i Ukraina och säkerhetsläget

Sverige är ett självständigt land och beslutar om sin egen säkerhetspolitik. Rysslands invasion av Ukraina påverkar Europas, och
därmed Sveriges, säkerhet över tid.

Sveriges förmåga att stå emot påfrestningar är god. Stabila myndigheter skapar trygghet för medborgarna. Gemensamt bidrar vi till ett
fortsatt starkt Sverige. Att vi står stadigt tillsammans är en viktig del av vår motståndskraft och styrka.

Det förändrade omvärldsläget innebär en ökad risk för störningar i viktiga samhällsfunktioner inom landet.

Tillsammans följer myndigheter och berörda aktörer händelseutvecklingen noga. Vi är ständigt beredda att vidta olika åtgärder, enskilt
och tillsammans med andra.

Vi ska enskilt och tillsammans värna vår säkerhet, frihet och demokrati.


Samlad bedömning

Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har en låg påverkan på Västerbotten, men det finns vissa verksamheter både lokalt och regionalt som är mer påverkade än andra på grund av bland annat varubrist och kostnadshöjningar.

Samverkan i länet

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att säkerställa vår förmåga att hantera ett förvärrat säkerhetspolitiskt läge eller parallella händelser. Vårt mål är att bidra till trygghet och på lång sikt skapa uthållighet i samhället.


Tillsammans värnar vi vår demokrati, fred och frihet. Sveriges totalförsvar med myndigheter, regioner, kommuner, frivilligorganisationer, företag och privatpersoner behöver alltid utvecklas och anpassas för att möta de hot och risker som vi står inför i ett förändrat omvärldsläge.

Du är en del av Sveriges beredskap. Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser. Se till att du har beredskap för att klara dig i en vecka med mat, vatten och värme. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter.

Läs mer på: msb.se/hemberedskap

Bli inte lurad. En stark demokrati bygger på att individen är delaktig, välinformerad och källkritisk. Främmande makt kan utsätta Sverige för otillbörlig informationspåverkan som utmanar vår demokrati. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft.

Läs mer på: bliintelurad.se

Tänk säkert. Idag är samhället fyllt av digitala lösningar som kan underlätta din vardag. Genom att öka din medvetenhet om hur du skyddar din viktigaste information och ändrar ditt beteende på nätet minskar du risken för att förlora information och bli utsatt för bedrägeri.

Läs mer på: tanksakert.sakerhetskollen.se


Till aktörer inom krisberedskap och civilt försvar

Minska sårbarheterna och säkerställ uthålligheten. De spänningar som nu råder i vårt närområde kommer att pågå under lång tid och vi behöver agera därefter. Myndigheter och andra aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet måste vara extra vaksamma, säkerställa sin uthållighet och minska sårbarheter för att klara stora påfrestningar. Varje aktör bör överväga att tidigarelägga åtgärder som kan stärka det civila försvaret.

Redo för nästa kris? Du som äger eller driver ett företag kan stärka både företagets och därmed samhällets beredskap genom att öka din kunskap om vilka hot och risker ni kan planera för och genom att arbeta med kontinuitetshantering, personalplanering och informations- och cybersäkerhet. Läs mer msb.se/beredskapforforetag

Ta tillvara samhällets engagemang. Medborgarnas tillit till offentliga aktörer och vår förmåga att hantera kriser är avgörande för försvarsviljan. Centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner behöver både frivilliga organisationer och företag för att klara hanteringen. Det är ett ömsesidigt beroende. Därför behöver vi stärka Sveriges säkerhet och motståndskraft tillsammans.

Tillsammans stärker vi säkerheten
Tillsammans bygger vi ett starkare försvar och stärker säkerheten. Redan idag har Sverige ett nära samarbete med våra partners och vi har under flera decennier övat tillsammans med Nato och agerat i olika internationella insatser. Sverige har ansökt om medlemskap i Nato, med ett medlemskap i försvarsalliansen ökar vår förmåga att försvara Sverige


Var källkritisk, undersök fakta och sprid inte rykten vidare

I och med Rysslands invasion av Ukraina är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en så rättvisande bild som möjligt av läget och sprid inte obekräftade rykten vidare.

Var källkritisk, undersök fakta och sprid inte rykten vidare, ställ dig frågorna

  • Stämmer verkligen detta?
  • Vem ligger bakom informationen?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Tjänar någon på att du sprider den vidare?
  • Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor.

Om källkritik på Krisinformation.se

Information om kriget i Ukraina från säkra källor på Krisinformation.se 

Källkritikbyrån (hjälper nätanvändare att vara kritiska)

Det här kan du göra om du känner oro

Alla reagerar olika och det är normalt att känna sig orolig och maktlös när omvärldsläget snabbt försämras. Om du känner dig orolig, nedstämd eller har svårt att sova finns det några saker du kan
göra för att själv hantera din oro eller stress:

  • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går.
  • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av.
  • Testa att begränsa din nyhetskonsumtion om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt.
  • Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre vill prata med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

På Krisinformation.se finns mer information och råd som kan vara till hjälp att hantera din egen oro. Det finns även frågor och svar till dig som pratar med barn om situationen i omvärlden.

Det är många som känner ökad oro på grund av läget i omvärlden. Prata med personer i din närhet och visa omtanke om varandra.


Att prata med barn om oro

Försvarsmakten har tillsammans med BRIS tagit fram råd till vuxna:
Att prata med barn om oro för omvärldsläget.

Material att ladda ner:

Information för dig som är barn eller ung.

Att prata med barn om krig

Är du en förälder eller annan viktig vuxen för barn i din närhet?

Har du frågor eller funderingar om kriget i Ukraina?

Så här kan du hjälpa till

Engagera dig genom att ta upp frågor om säkerhet och beredskap med dina grannar, gå med i en frivillig försvarsorganisation eller en annan förening som kan ta till vara på just ditt engagemang, skänk ett bidrag till de organisationer som är på plats i Ukraina för att stödja befolkningen.


Branchorganisationen Giva Sverige uppmanar dig som vill ge gåvor och stöd att använda dig avetablerade organisationer som har kapacitet och förmåga att hjälpa till i och omkring Ukraina.

Klicka här för att komma till Giva Sverige. 

Krisinformation.se har samlat information om hur du kan hjälpa de som flyr kriget i Ukraina.


Det finns en motvikt i krig och det är engagemanget och välviljan som finns hos människor. Vi är stolta över de som bor i kommunen som vill hjälpa till, och för att kunna samordna detta engagemang har vi tagit fram en e-tjänst. Här kan du som förening eller privatperson fylla i vad du kan hjälpa till med. Vi samlar in dessa uppgifter och skulle det bli aktuellt kommer vi att höra av oss till dig som erbjudit någon form av hjälp.

Anmäl intresse för insatser till flyktingar från Ukraina här.


Bostad

Migrationsverket får många frågor från privatpersoner som vill erbjuda rum eller bostad. Migrationsverket har inte möjlighet att förmedla bostäder från privatpersoner till dem som behöver boende.

Trygg start i Sverige är en sida där du som privatperson kan erbjuda temporärt boende och stöd för flyktingar från Ukraina.

Läs mer på tryggstartisverige.se

Skyddsrum

Norsjö kommun får en del frågor angående skyddsrum i kommunen.

I Norsjö kommun finns inga skyddsrum och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanar att människor istället söker sig till något annat skyddande ställe, t ex en källare eller en tunnel.

Det är MSB som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum.

 

Varför finns det inga skyddsrum i Norsjö kommun?

Det har tidigare funnits skyddsrum i kommunen. Bland annat i källare på hyreshus. De skyddsrummen finns kvar men har inte kontrollerats på länge och når inte upp till de krav som ställs på skyddsrum idag gällande bland annat ventilation.

 

Kommer Norsjö kommun att rusta upp några skyddsrum?

Norsjö kommun följer det säkerhetspolitiska läget och kommer att följa de uppmaningar vi får från svenska myndigheter, men i dagsläget finns inte någon direkt plan att rusta upp något gammalt skyddsrum.

 

Mer information om skyddsrum och var de är belägna finns på msb.se, Bra att veta om skyddsrum

För mer information om skyddsrum gå in på www.msb.se.

På krisinformation.se finns information om hur skyddsrum fungerar. 

Vad gör kommunen?

Länets krisberedskapsaktörer följer händelseutvecklingen och samverkar för att tillsammans kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten.


Norsjö kommun har en nära samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen, och har påbörjar arbetet med att kunna motta flyktingar från Ukraina. Under fredagen 11 mars har kommun har lämnat förslag om möjliga evakueringsboenden till Länsstyrelsen.

EU har aktiverat massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. När personerna väljer, eller blir anvisade av Migrationsverket, att bosätta sig i Norsjö kommun aktiveras vårt uppdrag.

Händelseutvecklingen i Ukraina påverkar även det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. Norsjö kommun följer utvecklingen noga och har nära samverkan med andra aktörer. För att hålla en god beredskap bevakas händelsen ur flera olika perspektiv.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.