Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Kontaktfamilj, kontaktperson

Kontaktperson är en medmänniska eller en familj i en vänskaplig relation, ett komplement till anhöriga och vänner. Kontaktpersonen eller familjen ska ge stöd och råd i vardagssituationer och hjälpa till att bryta isolering genom samvaro och hjälp med fritidsaktiviteter.

Vad är en kontaktfamilj/kontaktperson?

En kontaktfamilj är en familj som känner att de har tid och plats att fungera som stöd för en viss barnfamilj, vanligtvis någon helg per månad. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker stöd och hjälp. Att vara kontaktfamilj innebär att ge stimulans och stöd utifrån ett eller flera barns specifika behov.
En kontaktperson är en person som känner att de har tid och energi att hjälpa andra barn eller vuxna upp till några timmar per vecka. Stödet utgår från barnet/den vuxnes behov av hjälp.
Alla kontaktfamiljer/kontaktpersoner har tystnadsplikt, men är även skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa.

Vem kan bli kontaktfamilj/kontaktperson?

Det behövs ingen särskild utbildning eller andra meriter för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Intresse, tid och ork räcker långt. Det är en fördel om familjen har erfarenhet av barn. En utredning görs för att bedöma resurser och matchning med lämpligt uppdrag. Intresseanmälan görs till familjehemssekreterare på individ och familjeomsorgen. Se kontaktuppgifter till höger.

Ansöka om kontaktfamilj/kontaktperson?

Vårdnadshavarna kan ansöka hos socialtjänsten om kontaktfamilj/kontaktperson för sitt barn. Vuxna ansöker själva. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt, se kontaktuppgifter till höger. Efter att ansökan inkommit görs en utredning för att se vilka behov som finns.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.