Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Utökad tid på fritidshem

Om ett barn har behov av mer tid på fritidshem på grund av familjens situation eller på grund av barnets eget behov av särskilt stöd så kan tid eller  utökad tid på fritidshem beviljas efter ansökan. Det är rektorn för fritidshemmet som gör prövningen.

Du som vårdnadshavare fyller själv i ansökan på vår E-tjänstportal och bifogar de bilagor som behövs för att styrka behovet. De bilagor som ska bifogas i ansökan är ett läkarintyg eller intyg från BVC och eventuell annan relevant dokumentation. Beslut om utökad tid kan innebära att en avgift tillkommer enligt gällande taxa.

 

Fritidshem på grund av familjens situation

Barn som har behov av fritidshem på grund av familjens situation har rätt till plats på fritids. Det kan till exempel vara när vårdnadshavare är långtidssjukskriven, sjukpensionerad eller förtidspensionerad.

Om ditt barn är allvarligt sjukt kan du ansöka om plats i fritidshem för syskonet. I ansökan ska det finnas ett intyg eller utlåtande från en läkare där det framgår vilka tider och i vilken omfattning det sjuka syskonet behöver ha båda sina vårdnadshavare hos sig. Vid ensam vårdnad bedöms syskonets behov enbart utifrån en vårdnadshavare. Den beviljade platsen i fritidshem kan aldrig sträcka sig utanför fritidshemmets normala öppettider.

 

Fritidshem på grund av barnets behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan erbjudas plats i fritidshem skyndsamt och det stöd som krävs. Det kan till exempel vara på grund av funktionsnedsättningar av olika svårighetsgrader, språkstörningar eller sociala svårigheter.

Bedömning av vilka insatser som är lämpliga ska göras av skolans rektor tillsammans med personal och dig som vårdnadshavare.

 

E-tjänst för ansökan om utökad tid i förskola och fritidshem.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.