Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Grundsärskola och träningsskola

Grundsärskola

I grundsärskolan går elever med lindrig utvecklingsstörning.

Eleverna får undervisning i samma ämnen som grundskolans elever. Skolan anpassar ämnenas innehåll och omfattning till varje elevs förutsättningar, därför upprättas också en individuell utvecklingsplan för varje elev.

Grundsärskolan innebär liksom andra skolformer nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. Därutöver har eleverna rätt till ett tionde, frivilligt skolår för att komplettera utbildningen.


Träningsskola

Träningsskolan utgör tillsammans med grundsärskolan den obligatoriska särskolan i Sverige. Det är en skolform som är riktad till elever som inte klarar av att uppnå målen i grundsärskolan.

Dessa elever har oftast en måttlig eller svår utvecklingsstörning.
Träningsskolan har en annorlunda kursplan jämfört med grundsärskolan och är betydligt mindre fokuserad på teoretiska ämnen; istället är ämnesområdena i kursplanen kommunikation, estetisk verksamhet, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Liksom andra skolformer i Sverige följer träningsskolan läroplanen, LGRS11.

Senast ändrad 10 november 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.