Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Norsjösatsningen

Norsjösatsningen var ett projekt som syftade till att under en tioårsperiod bland annat minska sjuklighet och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Samt att påverka riskfaktorerna (kolesterol, rökning och blodtryck) i hela befolkningen i Norsjö. Detta då dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar i kommunen var hög.

Norsjösatsningen startade 1985. Anledningen till att man startade satsningen var bland annat hög dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar i Norsjö kommun – något som blev uppmärksammat genom ett samarbetsprojekt ”Hälsoproblem i ett landsting – ett planeringsunderlag”
Detta projekt finns i SPRI rapport nr 14 från 1979.

Ingen färdig mall

Nordkarelenprojektet blev en förebild eftersom det tidigare genomförts få liknande projekt.
Strategin blev en kombination av individ- och befolkningsinriktade insatser.

Hård motvind

Det fanns en utbredd uppfattning om att det inte skulle gå att förändra människors kostvanor och för att inte tala om en befolknings levnadsvanor. Dessutom skulle olika organisationer samarbeta för första gången. (1.)

Det fanns en slitstyrka i projektet

Norsjösatsningen visade sig vara ovanligt slitstarkt. Förklaringen till detta är säkert mångfasetterad men några faktorer av stor betydelse var:

  • En djup förankring av projektet på lokal nivå
  • En vetenskaplig bas att utgå ifrån
  • En stor bred utbildningsinsats som genomfördes
  • Strategin att ge projektet både en individuell- och en befolkningsinriktad framtoning
  • Ingen toppstyrning
  • En läkare (Gideon Hällsten) med rötterna på orten

 

Källa: Norsjöprojektet –en svensk modell för lokalt folkhälsoarbete, 1999 av Kurt Bohman.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.