Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Gifta sig, partnerskap

Äktenskapet är könsneutralt, det vill säga ni som gifter er kan vara antingen en man och en kvinna, två kvinnor eller två män. Här hittar ni information om hur man gifter sig borgerligt.

Utforma efter önskemål

Ni väljer själva var ceremonin ska äga rum. Det kan vara hemma eller utomhus. Akten utformas efter era önskemål i samråd med förrättaren. Kommunen erbjuder kostnadsfri lokal för vigsel i kommunhuset, Norsjö. Vigseln är kostnadsfri. Däremot får ni bekosta de eventuella resor förrättaren måste göra.

Två intyg inför ceremonin

Före vigsel ska en hindersprövning göras för att kontrollera att det inte finns något hinder för äktenskap.

De handlingar som behövs är ett hindersprövningsintyg och ett vigselintyg. För att få dessa två intyg behöver ni kontakta Skatteverket, www.skatteverket.se eller telefon 0771-567 567.

Utländska medborgare ska också kontakta sin ambassad för att få nödvändiga handlingar.

Partnerskap

Tidigare kunde två män eller två kvinnor registrera partnerskap, men lagen om detta upphörde att gälla den 1 maj 2009. Ni som är registrerade partner enligt den tidigare lagen fortsätter att vara det om ni inte väljer att omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. På Skatteverkets webbplats finns mer information om detta.

Borgerlig vigsel

Borgerliga vigselförrättare är inte knutna till någon kyrka utan utses av länsstyrelsen efter att ha föreslagits av kommunfullmäktige. Tid för vigsel bokas med varje enskild vigselförrättare (namn och kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida).
Två vittnen ska närvara vid vigseln. Man kan ha vittnen med sig eller så kan de tillkallas av vigselförrättaren.

Vid ceremonin

De två intygen, hindersprövning och vigsel ska lämnas till förrättaren. Ni ska också kunna legitimera er. Efter ceremonin utfärdas ett vigselbevis/partnerskapsbevis. Förrättaren underrättar skattemyndigheten.

Välja efternamn

Du behåller ditt efternamn när du gifter dig om du inte inför vigseln eller senare ansöker hos Skatteverket om att byta det. Du kan byta till din make/makas efternamn eller till ett dubbelt efternamn som är bildat av era båda efternamn. Din make/maka behöver inte samtycka till bytet. Det finns inga hinder mot upprepade byten under äktenskapet.
Vigselförrättare är inte längre behöriga mottagare av namnansökningar. Du ska därför själv skicka in din namnansökan till Skatteverket.

När ansökan har blivit godkänd skickas ett registerutdrag till dig. Namnet kommer sedan att lämnas till många andra myndigheter och företag.

En ansökan om make/makas namn är avgiftsfri.

Här hittar du blankett för byte av efternamn


Borgerliga vigselförrättare i Norsjö

I Norsjö kommun är följande personer utsedda till vigselförrättare för tiden 2023-01-01–2026-12-31

  • Isak From, Metarvägen 11, 935 31 Norsjö (Telefon 070-108 81 42)
  • Ida Lundström, Björkvägen 6, 935 31 Norsjö (Telefon 070-647 76 08)
  • Håkan Jansson, Östra Högkulla 7, 935 93 Norsjö (Telefon 070-220 99 61)
  • Mimmi Larsson Sühl, Bjursele 95, 935 91 Norsjö (Telefon 070-264 55 24)
  • Angelika Sejdner, Norsjövallen 3, 935 92 Norsjö
  • Jennie Thorgren, Kantorsgränd 2, 935 31 Norsjö
  • Nina Bjursell, Kvavisträsk 41, 935 93 Norsjö

 

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.