Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Snöröjning och halkbekämpning

Prioritetsordning

Snöröjning och halkbekämpning sker efter följande prioritetsordning:

1. Gång och cykelvägar samt vägar med busstrafik
2. Gator med mycket trafik och parkeringsplatser.
3. Bostadsgator

Hur mycket ska det snöa innan vi plogar?

Normalt påbörjas snöröjning när snöfallet upphört och snödjupet uppgår till 3-5 cm på gång- och cykelvägar samt högprioriterade gator och 8-10 cm på övriga gator. Bortforsling av snö gör vi bara där sikten eller framkomligheten blir nedsatt. Av kostnadsskäl undviker vi bortforsling så länge som möjligt. Det är inte tillåtet att skotta ut snö från tomtmark till gatan.

Norsjö kommuns ansvar

Norsjö kommun har ansvar för offentliga platser som kommunala gator, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket sköter snöröjning och halkbekämpning på vägar och gångbanor på det allmänna vägnätet och vägföreningar eller vägsamfälligheter svarar för vinterväghållningen på de enskilda vägarna.

Det är Trafikverket som ansvarar för Storgatan, Kusforsvägen och Rislidenvägen i Norsjö samhälle. I Bastuträsk ansvarar Trafikverket för Vindelvägen, delar av Östra Järnvägsgatan och Stationsgatan. I ansvaret ingår också gång- och cykelvägar längs dessa vägar.

Sandning

Sandning utförs oftast efter snöröjning eller efter bedömning av ansvarig tjänsteman.

Plats att hämta sand

Vid Svevia, Storgatan 15, i Norsjö, står en grön tunna där privatpersoner kan hämta sand.

 

Senast ändrad 3 maj 2021

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.