Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Snöröjning och halkbekämpning

Tekniska avdelningen ansvarar tillsammans med upphandlade utförare för snöröjningen inom Norsjö kommun.

Nytt avtal

Från och med 2021-11-01 har Norsjö kommun ett nytt avtal för snöröjning, av följande områden:
Norsjö samhälle, Bastuträsk och Norsjövallen.

Avtalet omfattar förutom snöröjning även plogning, sandning, isrivning, bortforsling av snö samt sopning. För område Norsjö samhälle och Norsjövallen är det en ny utförare för kommande avtalsperiod. När det gäller område Bastuträsk är det samma entreprenör som tidigare.

För plogning av de enskilda vägar som kommunen sköter gäller ett annat avtal med ytterligare en utförare, ingen förändring har skett när det gäller utförare av plogning på enskilda vägar till denna säsong.

Snödjup

Snöröjning startar inte automatiskt när det börjar snöa, utan beror på olika startkriterier. Inför kommande avtalsperiod har Norsjö kommun valt att höja startkriteriet för snödjup från 5 cm till 7 cm, detta då Norsjö kommun varit ensamma i regionen om att ha den kravnivån och för att vår snöröjningsbudget inte räckt till. Startkriteriet för plogning av enskilda vägar är 12 cm.

Snöröjningsperioden har genom åren normalt sett börjat i november därför är det också den månad som avtalet för snöröjning börjar gälla. Fram till dess tar kommunen in resurser utanför avtalet efter behov.

Sandning

Sandning utförs oftast efter snöröjning eller efter bedömning av ansvarig tjänsteman.

Plats att hämta sand

Vid Svevia, Storgatan 15, i Norsjö, står en grön tunna där privatpersoner kan hämta sand.


Vanliga frågor och svar

Varför är min plogkant kvar?

Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort de snövallar i infarter som skapas vid snöröjning.

Vid snöröjning/plogning öppnas inga infarter till privata fastighetsägare. Det ansvarar varje enskild fastighetsägare för.

Var ska jag lägga all snö när det är fullt på min tomt?  

Om det bli för fullt med snö inne på din tomt eller gård kan du själv bekosta att forsla bort snön. Det finns en snötipp som du kan anmäla till Norsjö kommun att du vill använda. Läs mer om snötippen och hitta kontaktuppgifter här.

Var får jag lägga snön som jag skottar bort?

Kom ihåg att när du skottar snö så ska du skotta snön på din fastighet. Det är alltså inte tillåtet att skotta snön ut på vägen eller över vägen till annan tomt.

Varför snöröjer inte kommunen trottoarerna?

Trottoarer används i många fall som utrymme för snö. Därför snöröjer kommunen inte dem.

Vem plogar var?

Norsjö kommun har ansvar för offentliga platser som kommunala gator, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Det är Trafikverket som ansvarar för Storgatan, Kusforsvägen och Rislidenvägen i Norsjö samhälle. I Bastuträsk ansvarar Trafikverket för Vindelvägen, delar av Östra Järnvägsgatan och Stationsgatan. I ansvaret ingår också gång- och cykelvägar längs dessa vägar.

Hur ser prioriteringsordningen ut för snöröjningen, när kommer den till mig?

Snöröjning och halkbekämpning sker efter följande prioritetsordning:

  1. Gång och cykelvägar samt vägar med busstrafik
  2. Gator med mycket trafik och parkeringsplatser.
  3. Bostadsgator

Kan Norsjö kommun välja utförare?

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste kommunen och andra offentliga myndigheter följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Därför kan inte en kommun välja utförare utan kommuner måste upphandla varor och tjänster.

Vid en upphandling kan leverantörer lämna anbud. Kommunen väljer varor och tjänster som uppfyller kommunens krav till bästa möjliga pris.

Varför har Norsjö kommun ett nytt avtal?

Eftersom tidigare avtal hade avtalsperiod från 2017-11-01 till 2021-04-30.

Nya avtalet startar 2021-11-01 till 2023-04-30 med möjlighet till förlängning till 2025-04-30.

Senast ändrad 27 februari 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.