Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Enskilda avlopp

När gemensamhetsanläggning eller kommunalt avlopp inte finns tillgängligt måste fastighetsägare lösa avloppsfrågan med en egen anläggning. För att få installera ett eget avlopp till vattentoalett, eller “enskild avloppsanläggning”, måste du först ha fått tillstånd för detta enligt de bestämmelser som finns i Miljöbalken. Skicka in ditt ärende till Miljö- och byggavdelningen i god tid innan du påbörjar arbetet. Handläggningen går lättare om det finns en löpande dialog mellan dig och handläggaren på kommunen.

Så går ansökan till

Du kan ansöka om enskilt avlopp till vattentoalett via blankett till Norsjö kommun. Vi behöver följande från dig:

  • Inlämnad ansökan
  • Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras
  • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan)
  • Djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras)
  • Vid infiltration bifoga protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys)
  • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett!

Kontakta alltid kommunen redan i planeringsskedet för din anläggning.

Ansökan

Ansökan om VA-anslutning gör du på särskild blankett som skickas till Norsjö kommun. En förutsättning för att få ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen är att fastigheten ingår i verksamhetsområdet. Länk till blanketten finns till höger.

Anlita en kunnig entreprenör

Avloppet måste planeras och anläggas av någon som är sakkunnig inom området. På avloppsguiden.se finns information om olika avloppstekniker, tips när det är dags att göra om avloppet, entreprenörslistor med mera.

Miljö- och byggnadskontoret är en tillsynsmyndighet och får därför inte förorda vilken teknik som ni ska välja för er avloppslösning. Vi kan däremot svara på generella frågor och berätta vad man ska tänka på.


Kretsloppslösningar – enskilda avlopp

Inom ramen för LOVA-projektet ”Algblommande sjöar i Norsjö och Skellefteå kommuner” har två informationsblad om olika kretsloppslösningar för enskilda avlopp sammanställts.

Latrinkompost information om LOVA

Ekologiska toaletter information om LOVA

Senast ändrad 8 februari 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.