Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Frågor och svar matavfall

Här har vi sammanställt frågor med svar som kan uppkomma i samband med införandet av insamling av matavfall.

Vad händer med mitt gamla kärl?

Du kommer att kunna lämna in ditt gamla kärl till återvinningscentralen. Därefter återvinns kärlet och blir till nya.

Om du inte har möjlighet att köra bort det själv kommer vi och hämtar upp det efter beställning. Här kan du göra beställningen.
Det är du som äger det gamla kärlet. Det är viktigt att komma ihåg att det bara är de nya kärlen som töms vid sophämtning, när de nya kärlen finns på plats. Det innebär att du inte kan använda ditt gamla kärl till hushållsavfall i framtiden.

När införs matavfallsinsamling i Norsjö kommun?

Införandet är igång och alla områden i Norsjö kommun kommer succesivt att förberedas för matavfallsinsamlingen under hösten/vintern 2022. Senast under 2023 kommer alla permanentboende, fritidsboende och verksamheter att sortera ut matavfall.

Varför ska jag göra detta?

Det är ett politiskt beslut att alla hushåll och verksamheter i Sverige ska börja sortera ut sitt matavfall senast under 2023. Miljömässigt är det en stor miljövinst att ta tillvara på matavfallet som kan omvandlas till både biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat produceras.

Vad kostar det – blir det dyrare?

Den nya taxan är inte klar och antagen politiskt. Under 2022 kommer du betala den taxan som du har idag.

 

 

Jag komposterar mitt matavfall nu, då behöver jag väl inte byta kärl och får jag nedsatt pris?

Alla kommer att få ett nytt kärl med två fack (ett för matavfall och ett för restavfall) även om du väljer att använda din egen kompost. Om du skulle få behov av vår service med insamling av matavfallet så finns den alltid där för dig att börja använda.

Taxan kommer att bestå av en fast kärlavgift och en rörlig viktavgift per kilo för både mat- och restavfall. Har du då inget matavfall betalar du bara för ditt restavfall i vikt utöver kärlavgiften. Exakt hur taxan kommer att se ut är ännu inte klart. Det kommer mer information när den nya taxan baserat på vikt är klar och beslutad politiskt.

Får jag kompostera mitt matavfall?

Ja det får du efter en godkänd anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Och om du skulle få behov av vår service med insamling av matavfallet så finns den alltid där för dig att börja använda. Du kommer att få ett likadant kärl med två fack (ett för matavfall och ett för restavfall) även om du väljer att använda din egen kompost.

Vad gör jag om tunnan är full?

En enkel lösning är ofta att avfallet sorteras bättre och du lämnar mer till återvinningen. Om du har en gemensam lösning för ditt avfall, prata gärna med dina grannar.

Är problemet av en tillfällig karaktär exempelvis om du glömt ställa ut din tunna så kan du höra av dig till oss för att beställa en extra hämtning.

Om du ändå inte rymmer ditt avfall, hör av dig till oss så tittar vi på en utökad lösning för dig.

 

Om jag idag har ett 370 liters kärl till mitt restavfall?

Har du idag ett kärl på 370 liter får du tillsammans med det nya tvådelade 240 liters kärlet ett 190 liters grönt restavfallskärl. Det gröna kärlet kan komma några dagar efter att du har fått ditt nya svarta kärl.

 

Om jag behöver en större tunna än den som ni delar ut?

Då hör du av dig till oss så löser vi det. Ring Norsjö kommun på 0918-140 00 så kommer du till växeln.

 

Papperspåse, varför är den så bra?

Systemet vi använder i Norsjö kommun för insamling av matavfall är ventilerande, det bygger på att matavfallet förvaras i papperspåsar som andas och tillåter avdunstning. Papperspåsarna ska vara placerade i den tillhörande biologiska påshållaren som ventilerar påsen och dess innehåll.

  • Viktminsking – Enligt tillverkaren torkar matresterna fortare och kan minska i vikt upp till 20% efter 3 dygn
  • Minskad lukt – torrare avfall minimerar luktproblem
  • Papper – 100% förnybar råvara
  • Slutbehandling – ingen extra sortering. Papperspåsen bidrar positivt till rötnings-/komposteringsprocessen.

Får jag betala om en påse sitter fastfrusen i mitt kärl och inte följer med avfallsbilen?

Nej, det är bara avfallspåsarna som vi får med oss som kommer att komma på er räkning. Om någon avfallspåse har frusit fast i kärlet kommer den kostnaden på din räkning först den dagen då det ramlar ur. Läs mer om hur vägningen fungerar under avsnittet Avfallshämtning – vägning av avfallet.

Vad gör jag om mina avfallspåsar fryser fast i kärlet?

Om dina matavfallspåsar fryser fast i kärlet så försök att skaka till kärlet lite varje gång du går ut med en ny påse. Det kan även hända att dina restavfallspåsar fryser fast. Sitter de hårt åt så peta till lite med ett kvastskaft så de lossar.

Hur viktigt blir det att sortera rätt?

Det är viktigt att inget annat avfall än matavfall läggs i kärlet för matavfall, i det mindre facket på ditt svarta avfallskärl eller i det bruna matavfallskärlet. Annat avfall kan förstöra rötningsprocessen när matavfallet ska bli biogas och biogödsel.

Vad kommer att hända med matavfallet?

Matavfallet kommer att levereras till en anläggning i Skellefteå för rötning och omvandlas till biogas och biogödsel.

När vi sorterar ut vårt matavfall blir det en stor vinst för miljön! Biogas kan man bland annat köra bil på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat produceras.

Blandas inte matavfallet och brännbart ändå?

Nej det kommer det inte att göra. Matavfall och brännbart avfall samlas in och behandlas separat. Matavfallet körs till en anläggning där biogas och biogödsel produceras, medan det brännbara avfallet körs till en annan anläggning för förbränning.

Vad är restavfall?

Restavfall är det avfall ”resterna” som blir kvar när du har sorterat ut farligt avfall, elprodukter, matavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Det kan vara blöjor, trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier, dammsugarpåsen, kuvert, plåster, tops och en mängd annat avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas på annat sätt, detta blir bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning. Det ger både värme och el.

Vad gör jag med min latrintunna?

Du lämnar själv in din latrintunna på Återvinningen i Norsjö. Latrintunnan får inte placeras i avfallskärlet.

 

Vad innebär matavfallsinsamlingen i en bostadsrättsförening?

Som bostadsrättsförening behöver ni informera era medlemmar om matavfallsinsamlingen samt dela ut påshållare och tillhandahålla matavfallspåsar. Ni behöver också se till att skapa utrymme för matavfallskärlen. Flerbostadshus förses med ett eller flera bruna kärl till matinsamlingen.

Vad innebär matavfallsinsamlingen för fastighetsägare (flerbostadshus/kommersiella lokaler)?

Som fastighetsägare behöver du informera dina hyresgäster om matavfallsinsamlingen samt dela ut påshållare och tillhandahålla matavfallspåsar. Ni behöver också se till att skapa utrymme för matavfallskärlen i avfallsrum eller på gården.

Vad kan det insamlade matavfallet användas till?

Matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark.

 

Hur blir det för fritidshus?

Utplacering av nya tvådelade kärl sker under hösten/vintern 2022 och under våren 2023, till er som har abonnemanget “eget kärl”. Har man abonnemanget “gemensamt fritidshuskärl” så återkommer vi med information om hur utsorteringen av matavfall kommer att se ut.

 

Får jag ha en egen avfallskvarn?

Nej vårt avloppssystem är inte rustat för detta.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.