Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Avgifter inom äldreomsorg

Här finns information om kostnader för att bo på ett särskilt eller ordinärt boende.

Taxa år 2022

Hemtjänsttaxa

400 kronor/timme upp till maxtaxa 2170 kr kr/månad i både ordinärt och särskilt boende.

Kommunfullmäktige beslutade om hemtjänsttaxan och denna följer prisbasbeloppets förändringar.


Boendeavgift och Hyror

 • Vinkelbo (boendeavgift):
  2 229 kr kronor/månad (särskilt boende)
 • Solbacka, lgh etta (hyra, särskilt boende):
  4 684 kronor/månad
 • Solbacka, lgh tvåa (hyra, särskilt boende):
  4 942 kronor/månad
 • Bäckgården, lgh etta (hyra, särskilt boende):
  3 731 kronor/månad
 • Bäckgården, lgh tvåa (hyra, särskilt boende):
  4 660 kronor/månad

Hyresförhandlingen reglerar hyrorna och boendeavgiften följer prisbasbeloppets förändringar.


Övriga avgifter och taxor

Måltider

 • Helkost (särskilt boende): 3 350 kronor/månad
 • Matabonnemang (gäller ordinärt boende) kan beslutas till det exakta antal portioner per vecka som bedöms vid behovsprövning. Abonnemangsavgift på 220 kr/månad tillkommer och debiteras även vid giltig frånvaro/paus. Portionskostnaden ligger på 43 kronor/portion.
 • Matabonnemanget kan pausas vid frånvaro med minst 5 dagar och max 30 dagar i följd.
 • Mer information kan lämnas av biståndshandläggare.

Vård

 • Korttidsvistelse: 195 kronor korttidsvård/dygn
 • Växelvård: 195 kronor växelvård/dygn
 • Dagvård 60 kronor/tillfälle

Övrigt

 • Förbrukningsartiklar:  400 kronor/månad. För makar kostar det 550 kronor/månad. (Särskilt boende.)
 • Trygghetslarm: 250 kronor/månad (ordinärt/senior boende)

Kommunfullmäktige beslutar om priser på måltider, kost och förbrukningsartiklar. Övriga förändringar följer prisbasbeloppet.

I biståndsbeslutet framgår hur stor insats som är beviljad. Detta ligger till grund för hur stor din hemtjänstavgift blir.

För att kontrollera att medel finns för att betala den totala hemtjänstavgiften måste kommunen räkna ut ett avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet är mindre än den totala hemtjänstavgiften så blir avgiften reducerad. Hemtjänstavgiften kan maximalt bli reducerad ner till noll kronor.

Enligt ett riksdagsbeslut från 2001 har du rätt till ett schablonbelopp av dina egna medel som skall täcka normala levnadskostnader. Utöver detta belopp skall du få medel för din boendekostnad.

Riksdagens beslut reglerar även den högsta avgiften för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende.


Minimibelopp

Ensamstående 5 953 kronor/månad
Makar/sambor 4 857 kronor/månad

Minimibeloppet skall täcka:

 • livsmedel, kläder, skor
 • fritid, hygien
 • dagstidningar, telefon, TV-avgift
 • hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård, tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler, husgeråd
 • läkemedel

Beloppet kan efter ansökan höjas om du under en längre period har behov av ett högre belopp på grund av särskilda omständigheter. För detta krävs att kostnaderna varaktiga och att behovet handlar om ett större belopp.

Beloppet kan också bli minskat om en kostnad som ska täckas av schablonbeloppet ingår i avgiften för hemtjänst/hyra.

Nettoinkomst
– Boendekostnad
– Minimibelopp
= Avgiftsutrymme

Som inkomster räknas :

 • skattepliktiga inkomster t ex pensioner, lön, arvoden m m
 • ej skattepliktiga inkomster t ex utlandspension
 • inkomster av näringsverksamhet
 • kapitalinkomster och utdelningar t ex inkomstränta,
 • fondutdelningar m m
 • bostadstillägg

Observera: Kapital och andra fasta tillgångar påverkar inte avgiften.


Avdrag för frånvaro

Avdrag för frånvaro lämnas vid sjukhusvistelse eller vid annan frånvaro, anmäld senast sju dagar i förväg.


Avslut av hemtjänstinsatser

Om du vill säga upp någon av dina insatser (exempelvis hemtjänst eller matdistribution) så ber vi dig kontakta enhetschef för hemtjänsten 0918-141 10 (Norsjö) eller 0918-141 31 (Bastuträsk).

För att rätt avgift skall kunna debiteras, så måste den enskilde skriftligen inlämna förändringar som kan påverka avgiften.

Senast ändrad 18 augusti 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.