Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Avgifter inom äldreomsorg

Här finns information om kostnader för att bo på ett särskilt eller ordinärt boende.

Taxa år 2020

Hemtjänsttaxa

350 kronor/timme upp till maxtaxa 2 125 kronor/månad i både ordinärt och särskilt boende.

Kommunfullmäktige beslutade om hemtjänsttaxan och denna följer prisbasbeloppets förändringar.


Boendeavgift och Hyror

 • Vinkelbo (boendeavgift):
  2 183 kronor/månad (särskilt boende)
 • Solbacka, lgh etta (hyra, särskilt boende):
  4 645 kronor/månad
 • Solbacka, lgh tvåa (hyra, särskilt boende):
  4 900 kronor/månad
 • Bäckgården, lgh etta (hyra, särskilt boende):
  3 700 kronor/månad
 • Bäckgården, lgh tvåa (hyra, särskilt boende):
  4 621 kronor/månad

Hyresförhandlingen reglerar hyrorna och boendeavgiften följer prisbasbeloppets förändringar.


Övriga avgifter och taxor

Måltider
 • Helkost (särskilt boende): 3 325 kronor/månad
 • Lunch (ordinärt/senior boende): 1 350 kronor/månad
 • Middag (ordinärt/senior boende): 1 350 kronor/månad
 • Enstaka måltider: 70 kronor/måltid
Vård
 • Korttidsvistelse: 174 kronor korttidsvård/dygn
 • Växelvård: 107 kronor växelvård/dygn
 • Dagvård 50 kronor/tillfälle
Övrigt
 • Förbrukningsartiklar:  370 kronor/månad. För makar kostar det 495 kronor/månad. (Särskilt boende.)
 • Trygghetslarm: 200 kronor/månad (ordinärt/senior boende)

Kommunfullmäktige beslutar om priser på måltider, kost och förbrukningsartiklar. Övriga förändringar följer prisbasbeloppet.

I biståndsbeslutet framgår hur stor insats som är beviljad. Detta ligger till grund för hur stor din hemtjänstavgift blir.

För att kontrollera att medel finns för att betala den totala hemtjänstavgiften måste kommunen räkna ut ett avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet är mindre än den totala hemtjänstavgiften så blir avgiften reducerad. Hemtjänstavgiften kan maximalt bli reducerad ner till noll kronor.

Enligt ett riksdagsbeslut från 2001 har du rätt till ett schablonbelopp av dina egna medel som skall täcka normala levnadskostnader. Utöver detta belopp skall du få medel för din boendekostnad.

Riksdagens beslut reglerar även den högsta avgiften för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende.


Minimibelopp

Ensamstående 5 339 kronor/månad
Makar/sambor 4 511 kronor/månad

Minimibeloppet skall täcka:

 • livsmedel, kläder, skor
 • fritid, hygien
 • dagstidningar, telefon, TV-avgift
 • hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård, tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler, husgeråd
 • läkemedel

Beloppet kan efter ansökan höjas om du under en längre period har behov av ett högre belopp på grund av särskilda omständigheter. För detta krävs att kostnaderna varaktiga och att behovet handlar om ett större belopp.

Beloppet kan också bli minskat om en kostnad som ska täckas av schablonbeloppet ingår i avgiften för hemtjänst/hyra.

Nettoinkomst
– Boendekostnad
– Minimibelopp
= Avgiftsutrymme

Som inkomster räknas:
 • skattepliktiga inkomster t ex pensioner, lön, arvoden m m
 • ej skattepliktiga inkomster t ex utlandspension
 • inkomster av näringsverksamhet
 • kapitalinkomster och utdelningar t ex inkomstränta,
 • fondutdelningar m m
 • bostadstillägg

Observera: Kapital och andra fasta tillgångar påverkar inte avgiften.


Avdrag för frånvaro

Vid frånvaro som inte beror på sjukdom ska du meddela din frånvaro 7 dagar innan den inträffar. Du får då avdrag på hemtjänstavgiften från första frånvarodagen.

Endast hela dagar frånvaro kan bli reducerade.

Om du ska vara borta och inte vill ha mat måste du anmäla detta senast dagen innan. Då får du avdrag i matavgiften från 1:a bortavarodagen.

Meddelande om frånvaro

Om du bor på ett ordinärt boende (alla som inte bor på särskilt boende):

Norsjö: Ring 0918-142 26 eller 0918-142 27
Bastuträsk: Ring 0915-255 35

Om du bor på ett särskilt boende:
Bäckgården: 0915-255 35
Solbacka: 0918-142 21, 0918-142 24 eller 0918-142 77
Vinkelbo: 0918-142 44.

Om du vill säga upp någon av dina insatser (exempelvis hemtjänst eller matdistribution) så ber vi dig kontakta enhetschef för hemtjänsten 0918-141 10 (Norsjö) eller 0918-141 31 (Bastuträsk).

För att rätt avgift skall kunna debiteras, så måste den enskilde skriftligen inlämna förändringar som kan påverka avgiften.

Senast ändrad 19 oktober 2020

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.