Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Bild på en skylt i skogen.

Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.

Vilken ansökan krävs ?

Inom ett område med detaljplan krävs det bygglov att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Men det finns vissa undantag från lovplikten som bl.a. beror på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kommunen kan både utöka och minska lovplikten avseende skyltar inom värdefulla bebyggelsemiljöer med hjälp av bestämmelser i detaljplaner och områdesbestämmelser.

Läs mer om skyltar på boverkets hemsida

Undantag från lovplikt för vissa skyltar

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov, det gäller följande skyltar:

  • En skylt vars area är högst 1,0 m²
  • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 m²
  • En skylt inomhus.
  • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, Sametinget eller i samband med folkomröstning.
  • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
  • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
  • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Skyltar i samband med pågående byggnationer

Så kallade byggskyltar som visar t.ex. vad som byggs, vilka som bygger, vilka entreprenörer som är inblandande eller annan övrig information kan man uppföra utan bygglov om de placeras inom samma fastighet där byggnationerna sker. Skyltningen kan ske genom att t.ex. sättas upp på fasad, placeras på byggstängsel eller på skyltpyloner. Dessa skyltar ska dock inte vara störande för allmänheten eller medföra någon betydande olägenhet för trafik eller grannar.

Ska skyltarna sättas upp utanför fastigheten kräver åtgärden bygglov.

Reklamskyltar

Om du vill sätta upp en reklam- eller informationsskylt utmed en väg kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Därutöver krävs tillstånd från markägaren. Ta kontakt med miljö- och byggavdelningen för att få veta mer.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.