Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Påverka din kommun

Att engagera sig i kommunala frågor är att påverka sin närmiljö. Många av de beslut som rör norsjöbornas vardag fattas på kommunal nivå. Kommunens politiker är valda av medborgarna och fattar politiska beslut och sätter upp mål för den kommunala verksamheten.

Det finns olika möjligheter för kommuninvånare att oavsett ålder lämna förslag och synpunkter till kommunen. Att kunna lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige är en sådan möjlighet. En annan möjlighet är att lämna synpunkter på den kommunala servicen direkt till den person det gäller.

Under denna rubrik hittar du information bland annat om hur du kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige eller lämna klagomål på kommunens verksamhet.


Skicka förslag, medborgarförslag

Om du som medborgare har förslag på saker du anser kommunen skulle kunna göra, exempelvis införa nya riktlinjer, bygga en bro och så vidare kan du göra ett medborgarförslag och skicka detta till kommunens kansli.

Vem får lämna medborgarförslag ?

Alla som är folkbokförda i Norsjö kommun får lämna in medborgarförslag. Det innebär att även de som saknar rösträtt till exempel barn får lämna in förslag.

Hur ska medborgarförslaget se ut ?

Det behövs ingen särskild blankett för medborgarförslaget. Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat och det ska tydligt framgå vad det går ut på samt att det är ett medborgarförslag. Om du vill lämna in flera olika förslag samtidigt ska du skriva varje förslag var för sig. Namn, adress och telefonnummer ska finnas med så att du kan kontaktas.

Hur lämnar jag in det ?

Det finns fyra sätt att lämna in ditt medborgarförslag:

  1. via post,
  2. e-post,
  3. e-tjänst (länk till höger) eller
  4. genom att personligen lämna in det till kommunen.

Kontaktuppgifter hittar du i kolumnen till höger.

OBS! För att medborgarförslaget ska kunna visas som inkommet på hemsidan under fliken “Motioner, interpellationer, enkla frågor och medborgarförslag” MÅSTE förslaget också skickas in i word-format via e-tjänsten (genom att bifoga en fil) eller via mejl (då måste också en underskriven version skickas med). 

Vad händer sen ?

Medborgarförslaget diarieförs och överlämnas till ansvarig tjänsteperson. Det ska sedan beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. När ditt förslag ska behandlas i kommunstyrelsen har du möjlighet att delta vid sammanträdet och yttra dig. Sekreteraren meddelar dig när förslaget ska behandlas.

Senast ändrad 10 januari 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.