Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Bygdemedel

Faktaruta

 • Sökande förening ska ha ett organisationsnummer och ett bankkonto i föreningens namn. Det projekt man söker medel till ska genomföras i Norsjöbygden 
 • Ansökan görs en gång årligen. Ansökningsperioden är 15 maj – 31 augusti 
 • Ansökan görs i e-tjänsten Min ansökan. Se länk nedan 
 • Ladda upp de obligatoriska bilagorna innan ansökan skickas. Se nedan vilka de är 
 • Man kan söka max 90 procent, föreningen måste kontantfinansiera 10 procent själv 
 • Ideellt arbete kan inte tas med i ansökan eller i rekvisitionen 
 • Projekt kan starta före beslut meddelats. Projektkostnader kan godkännas från och med att ansökan inkommer till Länsstyrelsen. Projektet startar då på egen risk. 

 


Bygdemedel

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som har påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna söks från länsstyrelsen en gång per år och kan användas av föreningar och företag i kommunerna för att främja kommunens näringsliv och föreningsliv. I Norsjö kommun går 62 procent av medlen till föreningslivet och 38 procent till näringslivsfrämjande insatser.

Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Vem kan söka bygdemedel?

Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Med berörd bygd avses hela kommunen. Föreningen måste ha ett organisationsnummer och ett bankkonto i föreningens namn. Ideella föreningar kan ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket.

Blankett finns på: http://www.skatteverket.se/

Finansiering

Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 procent av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv kontantfinansiera med 10 procent. Eget arbete kan inte räknas med, varken i ansökan eller i rekvisitionen.

Om projektet överskrider 30 000 kronor går det att ansöka om att få ett förskott på stödet. Förskottet är max 30 procent av beviljat stöd. Om ni vill har förskott är det bra att fylla i ansökan om förskott vid samma tillfälle som ansökan görs.

Vad får bygdemedel användas till?

Medlen får användas till investeringar eller projekt av investeringskaraktär som allmänt främjar näringslivet eller servicen i bygden.

Medel får inte användas som stöd till enskilda företag. De får heller inte utges återkommande till samma organisation och till samma ändamål.

Bygdemedel får heller inte beviljas till rena driftskostnader eller som kostnadstäckning till organisationer som befinner sig i kris.

När ansöker man om bygdemedel?

Bygdemedel kan sökas en gång årligen. Observera att ansökningstiden har ändrats. Ansökan kan göras under perioden 15 maj – 31 augusti.

Hur ansöker man om bygdemedel?

Du söker bygdemedel med hjälp av Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

Klicka här för att komma till Min ansökan

Kom ihåg att ladda upp de obligatoriska bilagorna innan ansökan skickas in. Dessa måste skickas in för att ansökan ska kunna handläggas

De obligatoriska bilagorna är:

 • Senaste verksamhetsberättelse
 • Senaste resultat- och balansräkning
 • Senaste revisionsberättelse
 • Protokoll där det framgår vem som är firmatecknare
 • Föreningens stadgar
 • Signeringsunderlag

Kostnader kan godkännas från och med att ansökan kommit in till Länsstyrelsen. Det går alltså att starta projektet före beslut men projektet startar då på egen risk.

Mer information finns på Länsstyrelsens sida om bygdemedel. 

Prioriteringar

Kommunstyrelsen i Norsjö har antagit handlingsplan för hur bygdemedlen ska användas under året. Handlingsplanen gäller 2024. Det är handlingsplanens inriktning som ligger till grund när kommunstyrelsen gör fördelningen. 

Handlingsplan bygdemedel 2024

För 2024 är inriktningen

 • Investeringar för fungerande mötesplatser och infrastruktur för friluftsliv som bidrar till ett rikt utbud av aktiviteter och gör bygden attraktiv för boende och inflyttare 
 • Medfinansiering av projekt där föreningen söker externa medel för investeringar enligt punkten ovan 

 

 

 

Senast ändrad 30 maj 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.