Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Bygdemedel

Faktaruta

  • Sökande förening måste ha organisationsnummer och vara registrerad i Norsjö kommuns register
  • Ansökan en gång årligen, senast 31 januari
  • Ansökan görs i e-tjänsten Min ansökan. Se länk nedan
  • Ladda upp de obligatoriska bilagorna innan ansökan skickas. Se nedan vilka de är
  • Man kan söka max 90%, föreningen måste kontantfinansiera 10% själv
  • Ideellt arbete kan inte tas med i ansökan eller i rekvisitionen
  • Projekt kan starta före beslut meddelats. Man kan starta fr o m 1 februari men starten sker då på egen risk

Bygdemedel

Bygdemedel är en ersättning som vattenkraftföretagen betalar för regleringen av älvarna. Dessa medel delas sedan ut till kommuner i Västerbotten och kan sökas av föreningar.
Pengarna söks från länsstyrelsen en gång per år och användas av föreningar och företag i kommunerna för att främja kommunens näringsliv och föreningsliv. 62 % av medlen i Norsjö kommun går till föreningslivet och 38 % till näringslivet.
Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Vem kan söka bygdemedel ?

Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Med berörd bygd avses hela kommunen. Föreningen måste ha ett organisationsnummer. Ideella föreningar ansöker om detta hos Skatteverket. Blankett finns på: http://www.skatteverket.se/

Finansiering

Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv kontantfinansiera med 10 %. Eget arbete kan inte räknas med, varken i ansökan eller i rekvisitionen.

Om projektet överskrider 30 000 kronor betalas ett förskott på 30 % ut automatiskt.

Vad får bygdemedel användas till ?

Medlen får användas till investeringar eller projekt av investeringskaraktär som allmänt främjar näringslivet eller servicen i bygden.
Medel får inte användas som stöd till enskilda företag. De får heller inte utges återkommande till samma organisation och till samma ändamål.
Bygdemedel får heller inte beviljas till rena driftskostnader eller som kostnadstäckning till organisationer som befinner sig i kris.

När ansöker man om bygdemedel ?

Bygdemedel kan sökas en gång årligen. Sista ansökningsdag är 31 januari

Hur ansöker man om bygdemedel ?

Bygdemedel söks hos Länsstyrelsen med hjälp av e-tjänsten Min ansökan.
Länk till e-tjänsten: https://minansokan.se/ma2020client/#/home

Kom ihåg att ladda upp de obligatoriska bilagorna innan ansökan skickas in.
De obligatoriska bilagorna är:
Senaste verksamhetsberättelse, senaste resultat- och balansräkning, senaste revisionsberättelse och stadgar. Utöver de obligatoriska bilagorna är det även bra att bifoga offerter eller prisuppgifter.
Kostnader kan godkännas från och med första dag efter ansökningstidens slut, d v s 1 februari varje år. Det går alltså att starta projektet före beslut från och med detta datum men projektet startar då på egen risk.

Mer information finns på Länsstyrelsens sida om bygdemedel.

Prioriteringar

Kommunstyrelsen i Norsjö har antagit handlingsplan och riktlinjer för hur bygdemedlen ska användas under året. Handlingsplanen gäller 2021. Riktlinjerna gäller tills vidare.
Det är handlingsplanens inriktning som ligger till grund när kommunstyrelsen gör fördelningen.

Här kan du läsa handlingsplanen (pdf).

Här kan du läsa riktlinjerna (pdf).

För 2021 är inriktningen

  • Investeringar som behövs för samordning, samnyttjande, samarbete eller sammanslagning som bidrar till förnyelse och långsiktighet i föreningars verksamhet
  • Investeringar som behövs för att bibehålla eller utveckla verksamhet med aktiviteter för befintliga och nya målgrupper
  • Medfinansiering av projekt där föreningen söker externa medel

Här finns en lista på vilka som har blivit beviljade medel 2020 (pdf)

 

Senast ändrad 7 oktober 2021

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.