Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Patientnämnden

Om du har klagomål, synpunkter eller frågor gällande hälso- och sjukvård, folktandvård eller vården i kommunen kan du vända till dig till patientnämnden.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Där ingår även kommunens hälso- och sjukvård i särskilda boenden, handikappverksamhet och hemsjukvård. Kommunen har avtal med landstingets patientnämnd. Inom varje landsting finns en patientnämnd, enligt Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Kommunens skyldigheter omfattar inte läkarinsatser.

Patientnämnden

  • främjar kontakt mellan patient och vårdpersonal
  • informerar om vilka krav som kan ställas på vården
  • informerar om patient- och läkemedelsförsäkringen
  • förmedlar annan hjälp åt patienter och personal, om så behövs
  • bidrar till kvalitetsutveckling i vården
  • utser stödpersoner till tvångsvårdade inom psykiatrin eller tvångsvårdade enligt smittskyddslagen.

Patientnämnden består av politiker som utsetts av de politiska partierna. Nämnden har tjänstemän som kan informera dig om dina möjligheter och försöka hjälpa dig att få de kontakter du behöver inom vården.

Patientnämnden är i första hand till för patienter och anhöriga

Tjänstemännen och alla politiska ledamöter i patientnämnden har tystnadsplikt. Nämnden har inga disciplinära befogenheter.

Du kan själv vända dig till patientnämndens kansli eller låta någon annan göra det för din räkning.

Naturligtvis bör du i första hand tala med vårdpersonalen och/eller närmaste chef för verksamheten om du inte är nöjd. Många problem och frågor går ju att komma tillrätta med direkt. Om det ändå är svårt att klara ut problemen försöker vi hjälpa dig.

Om du har klagomål, synpunkter, idéer, missnöjen avseende frågor som rör hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområde, till exempel äldreboenden kan ta kontakta med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Det går även att lämna in synpunkter till medicinskt ansvarig sjuksköterska på kommunens hemsida.
https://www.norsjo.se/synpunkter (länk, öppnas i nytt fönster)

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.