Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Dispenser från avfallsföreskrifterna

Enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering finns möjlighet till undantag under vissa förutsättningar. Dispenser anmäls eller ansöks hos miljö- och byggnämnden med undantag för ansökan om gemensam behållare som ansöks hos renhållaren.

Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas, beräknade mängder, vilken tidsperiod det avser samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

För prövning, samt för tillsyn som föreskrivs med anledning därav, har tillsynsansvarig nämnd rätt att ta ut avgift från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavare med stöd av 27 kap. 1 §, miljöbalken (SFS 1998:808). Dispens är förenat med en avgift enligt bygg- och miljönämndens taxa.


De undantag som kan anmälas eller ansökas är:

  • Kompostering av matavfall
  • Kompostering av latrin
  • Förlängt hämtningsintervall för slam
  • Uppehåll i hämtning för permanentbostad
  • Uppehåll i hämtning för fritidsbostad
  • Gemensam behållare
  • Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna kommunalt avfall till renhållaren.

Mer information om undantagen finns i kommunens avfallsföreskrifter;

Norsjö: Norsjö kommuns avfallsföreskrifter

Malå: Malå kommuns avfallsföreskrifter


Innan du söker, kom ihåg:

  • Att lägga avfall i ett annat sopkärl är inte grund för dispens. Om man avser att lägga avfallet i ett sopkärl på en annan fastighet kan det godtas under vissa förhållanden. Det går inte att dela sopkärl med en fastighet i en annan kommun.
  • Beviljad befrielse gäller i högst 5 år från beslut. Befrielsen är personlig och upphör om fastigheten byter ägare, eller om förutsättningarna förändras i övrigt.
  • Grundavgiften ska alltid betalas.

Blankett för ansökan om dispens från föreskrifter om avfallshantering

Senast ändrad 22 april 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.