Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Reglementen och arbetsordningar

Dokument som styr det politiska arbetet i kommunen.


Arkivreglemente: Arkivreglemente


Drift av personalsystems reglemente: Drift av personalsystems reglemente (gemensam nämnd)


Ersättningsreglemente: Arvodes- och ersättningsreglemente 2023-2026


Folkhälsorådets reglemente: Reglemente för folkhälsorådet


Internkontroll, reglemente: Internkontroll reglemente


Kommunfullmäktiges arbetsordning: Kommunfullmäktiges arbetsordning


Kommunstyrelsens reglemente: Kommunstyrelsens reglemente


Krisledningsnämndens reglemente: Reglemente för krisledningsnämnden


Miljö- och byggnämndens reglemente: Miljö- och byggnämndens reglemente (gemensam nämnd)


Revisorernas reglemente: Revisorernas reglemente


Valnämndens reglemente: Valnämndens reglemente


Äldre- och funktionsnedsättningsrådets reglemente: Äldre- och funktionsnedsättningsrådets reglemente


Överförmyndarnämndens reglemente: Överförmyndarnämndens reglemente (gemensam nämnd)


Trepartens renhållningsnämnds reglemente: Reglemente Trepartens renhållningsnämnd (gemensam nämnd)

Senast ändrad 5 april 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.