Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Stöd till barn och ungdom

Behovet av stöd kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför många olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. På dessa sidor hittar du information om dessa verksamheter.

Både vuxna och barn kan vända sig till socialtjänsten för att tillsammans med personalen där diskutera vilka vägar som kan finnas till en positiv utveckling. Socialtjänsten kan också ge omedelbar hjälp i olika krissituationer.

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida.

Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten.

Om du vill ta del av någon av dessa verksamheter/insatser eller har andra frågor, kontakta socialtjänsten. Kontaktuppgifter finns här intill.


Riskbruk/missbruk

Känner du att alkohol, droger eller spel har blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig? Det är inte bara den som missbrukar som drabbas utan även familj, vänner och andra närstående.

Här hittar du information om hur du kan få hjälp.


Stöd till barn som upplevt våld

Barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott i hemmiljö kan få hjälp och stöd individ och familjeomsorgen.

Det psykiska och fysiska våld som sker i hemmet blir en del av barnens uppväxtmiljö. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Våldet blir en familjehemlighet och barnen berättar sällan för någon utomstående om sina upplevelser. Barnen kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

Att utsätta barn för att uppleva våld i hemmet, är att jämställa med att utsätta barnet för fysiskt och/eller psykiskt våld.


Individuella samtal för barn 4–18 år

Trappan är en metod för enskilda krissamtal med barn som upplevt våld i nära relationer. Metoden har utvecklats av Rädda Barnen. Syfte med samtalen är att ge kunskap om vanliga reaktioner när man upplevt våld, avlasta skuldkänslor, förbättra barnets eller den ungas självkänsla, öka tilliten till vuxna och hjälp att lämna händelserna bakom sig.

Följ gärna länkarna här intill för mer information.

 

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.