Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

Parkeringstillståndet gäller inte bara i Norsjö kommun utan även i resten av landet.

Var gäller parkeringstillståndet ?

 • På parkeringsplatser på gator, vägar och offentliga parkeringsplatser, som förvaltas/sköts av kommunen.
 • På parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad under 24 timmar, om inget annat angivits.
 • På del av gata, väg etc. som enligt lokala trafikföreskrifter har parkeringsförbud, tidsbegränsad parkering eller är gågata, dock under högst tre timmar. Parkering är tillåten enbart om man inte hindrar eller stör annan trafik.
 • All parkering ska ske enligt reglerna i trafikförordningen.

Vad gäller när man parkerar ?

 • Tillståndet är personligt, så om man söker som fordonsförare får tillståndet endast användas när den sökande kör själv, inte om den sökande åker som passagerare. Söker man som passagerare får tillståndet endast användas när innehavaren åker med samt är beroende av förarens hjälp vid förflyttning utanför fordonet.
 • Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är klart synlig för kontroll utifrån. Tillståndet måste vara giltigt under hela den tid parkeringen sker. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till Miljö- och byggavdelningen. Missbruk kan medföra återkallelse av tillståndet.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade ?

En person med funktionshinder, som medför betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimliga gångavstånd från en parkeringsplats, kan beviljas tillstånd. För rörelsehindrade som inte själva kör fordon kan parkeringstillstånd utfärdas om man behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i trafikförordningen, 11 kap § 9. En person med psykiska problem, t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan. Även i andra fall kan specialistutlåtande krävas. Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas :

I punkterna nedan avser rörelsehinder alltid gångförmågan.

 • En blind person, som inte har något rörelsehinder.
 • Enbart svårigheter att bära.
 • Enbart mag- och tarmproblem, t ex tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Enbart svårigheter att ta sig i och ur en bil.
 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan gör du till Norsjö kommun om du är folkbokförd här.

För att kunna behandla din ansökan behöver vi ett läkarintyg och ett foto i passfotoformat samt namnteckning.

Ansökningshandlingar hittar du vid kommunkontorets växel, på tekniska kontoret eller i blankettarkivet här på hemsidan (länk till höger).

Tillståndet är personligt och det är bara du som har tillståndet som får använda det.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

För mer information kontakta Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning. Kontaktuppgifter till höger.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.