Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Vanliga frågor och svar om förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

För mer djupgående information läs Norsjö kommuns interna riktlinjer, dessa hittar du i kolumnen till höger.

Coronafrågor

Klicka här för att komma till Norsjö kommuns informationssida för aktuell information om Corona.

Ekonomifrågor

 

Jag har fått en faktura men mitt barn har inte vistats på förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem denna månad.
I Norsjö kommun betalar vårdnadshavarna för barnets plats, inte för den tid barnet vistas där. Detta gäller inte dig som bara nyttjar den allmänna förskolan, då ska ingen faktura skickas.

Jag och barnets andra vårdnadshavare har två olika hushåll med nya partners, vad räknas avgiften på?
Avgiften beräknas på inkomster i hushållet. Bor barnet i två hushåll sammanräknas båda hushållen. Vardera av hushållens inkomst sammanräknas på alla vuxna skrivna på adressen, även vuxna som ej är vårdnadshavare till barnet.

Jag har sagt upp min plats men fått faktura för hela månaden
Som vårdnadshavare betalar du för varje påbörjad månad. Dvs har vårdnadshavare sickat in en uppsägning 15 januari har barnet platsen till 15 februari. Eftersom barnet har plats under första 15 dagarna i februari debiteras vårdnadshavare för hela februari månad.

Jag har fått en faktura men mitt barn går den avgiftsfria allmänna förskolan
Har barnet schemalagts under en period när Norsjö kommun inte erbjuder allmän förskola och/eller barnet vistas över 15 timmar/vecka i kommunens verksamheter får vårdnadshavare en faktura.
Den allmänna förskolan följer samma läsårschema som Norsjö kommuns skolor vilket innebär uppehåll vid lov.

Vad styr kostnaden för vad vårdnadshavarna ska betala i månaden för barnets plats?
Kostnaden styrs av den inkomst vårdnadshavare har uppgivit till Norsjö Kommun. Har vårdnadshavare ej lämnat in någon inkomstuppgift faktureras maxtaxan. Korrigeringar kan ej göras i efterhand. För att vårdnadshavare ska debiteras korrekt är det viktigt de så snart som möjligt lämnar in inkomstuppgifter till Norsjö kommun när barnet börjar i någon av våra verksamheter eller vårdnadshavare fått förändrad inkomst

Barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavare. Vem ska betala fakturan?
Vårdnadshavare till barn med växelvist boende kan välja mellan tre faktureringsalternativ.

 1. Fakturan går till en vårdnadshavare
 2. Vårdnadshavare väljer att dela lika på fakturan
 3. Vårdnadshavare väljer att dela upp avgiften i proportion till vad respektive hushåll tjänar

Alternativ 2 är det Norsjö kommun utgår ifrån. För att ändra fakturerings alternativ kontakta utbildningsexpeditionen

Kan barnomsorgsavgifterna betalas via autogiro?
Ja, medgivande för autogiro hittar du på e-tjänster i kolumnen till höger.

Kan barnomsorgsavgifterna betalas med E-faktura?
Ja, ta kontakt med din internetbank.

Placerings frågor

 

När har barn rätt till förskola och annan pedagogisk verksamhet?

Förskola: Barn i åldern 1-5 år vilka stadigvarande vistas i Norsjö kommun

Annan pedagogisk verksamhet : Barn i åldern 1-13 år vilka stadigvarande vistas i Norsjö kommun

 • De tider vårdnadshavare arbetar
 • De tider vårdnadshavare studerar
 • De tider vårdnadshavare är sjukskrivna
 • När vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen.
 • När vårdnadshavare är arbetssökande.

När har barn rätt till fritidshem?

Barn från förskoleklass till och med åk 6 vilka stadigvarande vistas i *Norsjö kommun

 • De tider vårdnadshavare arbetar
 • De tider vårdnadshavare studerar
 • När vårdnadshavare är arbetssökande.

Från när kan jag förvänta mig att mitt barn får placering på förskola eller annan pedagogisk verksamhet?
De barn som har rätt till plats i barnomsorgen erbjuds en placering inom 4 månader efter inkommen ansökan. När barnet fått placering informeras vårdnadshavare.

Från när kan jag förvänta mig att mitt barn får placering på fritidshem?
De barn som har rätt till plats erbjuds en placering skyndsamt, dock senast 1 månad efter inkommen ansökan. När barnet fått placering informeras vårdnadshavare

Kan jag stå kvar i kön efter Norsjö kommun erbjudit en placering?
När barnet fått placering är det den placering som gäller. Är vårdnadshavare inte nöjd med barnets placering  måste vårdnadshavare komma in med ny ansökan (“Ansöka om plats” i kolumnen till höger).

Får jag önska enhet och avdelning?
Norsjö kommun tar inte hänsyn till önskemål om förskola, på ansökan kan du däremot uppge önskemål om placeringsort samt verksamhetsform förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet

Vem vänder jag mig till om mitt barn har särskilda behov?
Kontakta ansvarig rektor för verksamheten

Jag har erhåller graviditetspenning – får barnet då vistas i förskola eller annan pedagogisk verksamhet?
Är vårdnadshavare sjukskriven eller blivit beviljad graviditetspenning erbjuder Norsjö kommun barnet möjligheten att vistas på förskolan eller inom pedagogisk verksamhet de vistelsetider som motsvarar familjens ordinarie arbetstider, det vill säga de tider barnet skulle vistas själv hemma. Detta gäller ej ob-barnomsorgen.

Vad händer när jag som vårdnadshavare är föräldraledig med syskon?
Inom förskola och annan pedagogisk verksamhet har äldre syskon rätt till högst 15 timmar/vecka när förälder/föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av syskon. Gäller ej barn som börjat grundskolan.

Vad händer om jag är arbetslös – får barnet då vistas i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?
Inom förskola och annan pedagogisk verksamhet har barnet rätt till 15 timmar/vecka när förälder/föräldrar är arbetslösa. Samma gäller för fritidshem dock längst till klockan 15.00

Verksamhetsfrågor

 

Verksamheten är stängd för utvecklingsdagar
Fyra dagar per år har medarbetare inom fritidshem och förskola utvecklingsdagar med kompetenshöjande insatser och kvalitetsarbete. För personal inom annan pedagogiskverksamhet gäller detta två dagar per år.

Har personalen rätt att neka till att ta emot mitt barn?
Ja, om vårdnadshavare meddelat förändring i schemat senare än 48 timmar. Detta för att verksamheterna I Norsjö kommun planeras utifrån de tider vårdnadshavare uppgett i tempus, det kan vara svårt för verksamheterna att planera om med kort varsel.

För omsorg utanför förskolans ramtider har verksamheten rätt att neka plats för barnet när schemat är satt. Där emot jobbar Norsjö kommun aktivt med att tillgodose vårdnadshavares behov av  omsorg utanför förskolans ramtider.

Det är därför viktigt att vårdnadshavare anger rätt tider i tempus så tidigt som möjligt

Har Norsjö kommuns förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet stängt under sommaren?
Under fyra veckor sommartid slår förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet samman sina verksamheter. Vanligtvis sker detta under veckorna 28-31. Under denna tid erbjuds bara barnomsorg i de fall båda vårdnadshavarna arbetar

Vem ansvarar då mitt barn har en annan aktivitet under tiden hen ska vara i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Verksamheten har inte något ansvar för barnet under de tider som barnet deltar i aktivitet utanför verksamheten.

Vårdnadshavare ansvarar för att informera personalen om vilka tider och vem som hämtar barnet till aktiviteten. Har vårdnadshavare inte lämnat information till verksamheten kommer personalen neka barnet att gå på aktiviteten.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.