Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Bli god man

Antalet människor som behöver hjälp med att bland annat sköta sin ekonomi fortsätter att öka. Äldre personer med olika grader av ålderskrämpor, yngre med olika former av funktionshinder samt ensamkommande asylsökande barn behöver stöd.

Överförmyndarenheten vill få kontakt med dig som kan hjälpa till på olika sätt. Tidsåtgången kan variera från någon timme per månad till kontakter med huvudmannen varje vecka.

Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett årligt arvode som betalas av huvudmannen eller kommunen.
Normalt ska huvudmannen själv stå för arvode och utlägg samt ibland också sociala avgifter för god man. Om huvudmannens inkomst eller förmögenhet ligger under vissa lagstadgade nivåer ska i stället kommunen helt eller delvis betala arvodet till den gode mannen. Om du vill veta vad som gäller i ditt fall så kan du ta kontakt med med överförmyndaren.
Arvodet beror på ärendets omfattning. Man har även rätt till ersättning för utlägg och nödvändiga resor.

Vill du bli god man?

Vill du veta mer om vad uppdrag som god man eller förvaltare innebär kan du kontakta handläggaren på överförmyndarenheten.

Bli god man

Du som känner ett engagemang för världens barn är välkommen att bli god man för flyktingbarn som kommit ensamma till Sverige med placering i vår kommun.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.