Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Enskilt vatten

Cirka 20 % av Norsjö kommuns byar och fastigheter får sitt dricksvatten från gemensamma vattenföreningar eller egna brunnar. Drygt en miljon människor i Sverige har egen brunn i sitt permanentboende. Lika många har det i sitt fritidshus. Det är lika viktigt att dessa människor har ett gott och hälsomässigt bra dricksvatten som de som får sitt vatten genom kommunens försorg.

Varför ska man kontrollera sitt dricksvatten ?

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att detta märks av. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Finns småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med denna kontroll eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Vem har ansvar för brunnen ?

Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten säkerställs. Om det är problem med brunnen är det också du/ni som måste åtgärda problemen. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.

Hur görs en vattenanalys ?

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. Vill du få råd om hur du provtar ditt dricksvatten kan du kontakta oss på miljöavdelningen. Det går också bra att kontakta ett vattenanalyslaboratorium direkt för provtagning. Om du som privatperson vill kontrollera ditt brunnsvatten tar du kontakt med något av de laboratorier som utför sådana analyser. Laboratorierna tillhandahåller provtagningsflaskor och instruktioner om hur provtagningen ska göras.

I Sverige finns två kedjor som är ackrediterade för vattenprov:

Alcontrol
Finns bl.a. i Umeå, Mariehemsvägen 6
Telefon: 090-71 16 60
Analyspaket beställs på hemsidan www.alcontrol.se

eurofins

Vid frågor från enskilda brunnsvattenägare kontakta kundsupport vatten:

+46 (0)10 – 490 81 70
www.eurofins.se

Vad gör man om man har dåligt vatten ?

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen! Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från t.ex. avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.