Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Eldning utomhus

Innan du ska elda utomhus måste du ta reda på brandrisken om den inte är uppenbart låg. Råder det eldningsförbud gäller det även iordninggjorda eldstäder som inte är godkända av räddningstjänsten.

Brandriskprognos och eldningsförbud

Är det mycket torrt i skog och mark kan räddningschefen förbjuda eldning, vilket sker genom att eldningsförbud utfärdas. Detta står då på kommunens hemsida.

Anmäl att du ska elda

Allemansrätten ger dig möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat. I Malå och Norsjö kommuner vill vi att du anmäler till räddningstjänsten innan du ska elda. Du ringer då till räddningsledare i beredskap, som nås på telefonnumret nedan.
Norsjö 070-672 08 70
Malå 070-325 97 24

Tänk på detta när du eldar

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är det den som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra. Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet och kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
  • Välj en iordningställd grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
  • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
  • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
  • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
  • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
  • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
  • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
  • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Eldning i mycket stor omfattning

För hygges- och naturvårdsbränning gäller att anmälan ska ske till räddningstjänsten minst 30 dagar i förväg. Motivet till att anmälan gäller i de fallen är att hygges- och naturvårdsbränning ofta behöver ske då eldningsförbud sannolikt råder. Föranmälda bränningar undantas då från eldningsförbudet. Du hittar anmälningsblankett till höger på sidan.

Om bränning av byggnad planeras måste tillstånd ansökas hos Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd. Bränning av hus är inte lämpligt ur miljö-, hälso- och resurssynpunkt. Husbränning accepteras därför endast vid enstaka övningsändamål i Räddningstjänstens regi.

Observera att all avfallseldning enligt kommunens föreskrifter är förbjuden med undantag för det torra trädgårdsavfall som inte kan komposteras. I detaljplanerat område bör du helt undvika eldning av trädgårdsavfall eftersom det är stor risk för att det uppstår olägenheter för omgivningen. Lämna hellre trädgårdsavfallet till någon av kommunens återvinningscentraler. För att undvika onödiga utryckningar ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.