Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Västra industriområdet, Norsjö kommun

Underrättelse om antagande av detaljplan för Västra industriområdet, Norsjö kommun                             

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Västra industriområdet i Norsjö samhälle genom att utöka området geografiskt. Detaljplanen möjliggör för uppförande av padelhall och verksamheter anpassas till befintlig bostadsbebyggelse vars byggrätt bekräftas i detaljplanen.

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 2022-11-07 – 2022-11-28.

De synpunkter som inkommit samt på vilket sätt dessa beaktats finns redovisade i granskningsredogörelsen samt planförslaget.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga här:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse 

Granskningsredogörelse

Dagvattenutredning

 

Miljö- och byggnämnden antog detaljplan för Västra industriområdet, Norsjö kommun, 2023-04-04, § 31. Länk till beslutet.

Besvärshänvisning

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.