Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Knut’n

Knut´n är en kommunal arbetsplats och träffpunkt för personer som av olika skäl inte kan eller har arbete på öppna arbetsmarknaden. Arbetet är ”skyddat” och vi försöker anpassa uppgifterna efter de personer som arbetar här och deras förmåga. Återbruk, återanvändning och miljötänk genomsyrar det mesta vi gör.

Medarbetarna har både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, ibland i blandad form och vi tar även emot personer med andra typer av behov. Allt enligt överenskommelse mellan remittenten, personen och arbetscoacherna på Knut´n.

Vi driver verksamheten i form av second hand-försäljning och har också uppdrag från andra aktörer i form av bland annat legoarbeten, demontering av möbler och elektronik, renovering av möbler, egen tillverkning, enklare transporter m.m. Eftersom vi har många olika typer av arbetsuppgifter finns en variation av arbetsmoment som kan prövas och utvärderas.

Medarbetarna får en individuell plan i samråd med remittenten med tydliga mål på lång och kort sikt, dessa utvärderas kontinuerligt och dokumenteras enligt överenskommelse. Regelbundna samtal och uppföljningar gör att vi kan följa individens progression över tid.

Knut’n vänder sig till människor i behov av, samt remittenter som efterfrågar:

Social samhörighet – mötesplats

Att finnas i ett sammanhang. Att kunna träffa människor med förståelse för ens situation eller som rent av är i samma situation. Att bli sedd och hörd. Självklara saker för de flesta av oss och något som många inte ens behöver reflektera över, något som de flesta av oss får tillgodosett på våra arbetsplatser. Men för vissa människor finns den möjligheten inte  tillgänglig.

Detta är kanske Knut´ns viktigaste uppgift, att se människan och dennes behov utifrån där den befinner sig, och att sätta individen i centrum.

Tiden som våra medarbetare tillbringar på Knut´n har ett slut, målet är alltid att rusta för ett liv med arbete, studier, eller vad det nu må vara. Egen försörjning helt enkelt. Vår erfarenhet är att denna process ibland kan sträcka sig över mycket lång tid och att vägen framåt kan vara krokig och innehålla både framsteg och bakslag. Vi finns tillgängliga för att stötta i allt detta. Vi vet också, vilket det numera finns forskning som stöder, att det måste få ta denna tid. 

Sysselsättning

Behovet av att kunna erbjuda en meningsfull sysselsättning till de människor som inte nödvändigtvis omfattas av LSS eller liknande åtgärder, kan Knut´n i mångt och mycket erbjuda. Variationen av tillgängliga arbetsuppgifter gör att vi kan möta de allra flesta människors behov och önskemål.

Utvärdering av arbetsförmåga

Att utifrån beställares/remittents önskemål, testa ett varierat antal arbetsuppgifter, tidshållning, förmåga ett följa instruktioner, förmåga att behålla fokus samt mycket annat. Ett arbete som kan vara nog så viktigt för att kunna fatta bra beslut för individens framtid. Vår styrka här ligger i att vi träffar individerna dagligen och över tid, samt möjligheten att få testa många olika typer av arbetsuppgifter.

Språkpraktik – arbetslivsintroduktion

Möjlighet att i den verksamhet vi har, jobba sida vid sida med coacher och därigenom praktiskt träna svenska. Learning by talking helt enkelt. Men även en möjlighet i att få kunskap om hur en svensk arbetsmarknad ser ut och vad som förväntas av dig på en arbetsplats. Många gånger kan denna aktivitet också ge en fingervisning till vilka arbeten som skulle kunna vara lämpliga för individen.

Rehabilitering/arbetsträning 

Att återgå till ett arbete efter lång tids frånvaro, t.ex. på grund av sjukdom, kan för många inte vara möjligt på en ordinarie arbetsplats. En del kanske inte har en, eller har aldrig haft. Knut´n erbjuder en trygg och lugn plats att stegvis återgå till rutiner, socialt samspel, möjlighet att få testa sina förmågor både fysiskt och psykiskt. Allt utifrån individens önskemål och förmåga. Vi erbjuder också ett stöd i samtal eller kontakt med myndigheter, sjukvård och liknande.


Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.