Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Att ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Här får du information om hur du går tillväga när du ansöker om bostadsanpassningsbidrag.

Hit vänder du dig

Kommunen tillhandahåller de ansökningsblanketter som du ska fylla i. Där får du också information om vilka andra handlingar som du ibland måste lämna in tillsammans med ansökan, t.ex. ritningar, intyg, projektering av åtgärd m.m. beroende på om du håller i anpassningsuppdraget själv eller överlåter detta åt kommunen.

I de flesta fall behöver du ett intyg av arbetsterapeut, läkare, distriktssköterska eller sakkunnig. Vid omfattande åtgärder bör intyget bli kompletterat med ett så kallat åtgärdsprogram med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete med exempelvis arbetsterapeut.

Beslut

Kommunen behandlar och beslutar i ärendet först när alla handlingar är underskrivna och kompletta.

Kommunen utgår i sitt beslut bland annat från lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB), intyg samt att åtgärderna utförs på minsta kostnadskrävande sätt. Detta kan innebära att kommunen beslutar att ge bidrag till anpassning med andra förslag på lösningar än du avsett i din ansökan.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer bostadens standard, men åtgärderna får inte vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt. Om flera entreprenörer är inblandade får de betalt allteftersom de blir färdiga.

Överklaga

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till länsrätten. Skrivelsen med överklagandet ska vara kommunen tillhanda inom 3 veckor från den dag man fått del av beslutet. I skrivelsen bör du ange vad som du anser är fel och vad som ska ändras på.

Återbetalning (vid felaktiga uppgifter)

Kommunen kan besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats ut eller att för högt belopp betalats ut.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.