Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Kommunrevision

Norsjö kommun utser varje mandatperiod 5 revisorer som har i uppgift att granska utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Norsjö kommuns revisorer utses av kommunfullmäktige till varje mandatperiod med 5 ledamöter. Även om varje revisor enligt kommunallagen är självständig och oberoende i förhållande till sina medrevisorer, arbetar revisorerna i regel som ett samlat kollegium.

För mandatperioden 2023-2026 har kommunfullmäktige utsett följande ledamöter i kommunrevisionen :

Martin Landin (L), ordförande
Peder Hallén (S), vice ordförande
Reidar Lindberg (KD), ledamot
Mimmi Larsson Sühl (KD), ledamot
Roger Berggren (V), ledamot

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Rapporter som underlag för granskningen

Revisorerna granskar årligen all verksamhet i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga som tar fram rapporter och underlag för deras ställningstaganden. De genomförda granskningsinsatserna under året ger tillsammans ett underlag för att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.

Förutom de sakkunnigas granskningsrapporter överlämnar revisorerna skrivelser med anledning av rapporterna, en årlig revisionsberättelse och en årsredogörelse. Revisorerna överlämnar också en särskild skrivelse med en utförligare redogörelse för revisorernas synpunkter på årets verksamhet.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.