Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Orange bakgrund med en vit cirkel där det står coronavirus

Coronavirus – covid-19

Skärpta rekommendationer för Västerbotten, gäller till 21 mars 2021

 • Umgås med få människor
  Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där.
 • Undvik platser om det är risk för trängsel.
  Det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker. Handla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla helst ensam.
 • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.
  Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom eller andra tecken på covid-19, även lindriga – stanna hemma.
 • Gör inga onödiga resor
  Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Var noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken.
  Är du född 2004 eller tidigare ska du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.
 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö.
  Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.

Beslutet har tagits i samråd av Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten.


Resor

Det krävs ett negativ covid-19-test för utländska medborgare vid inresa till Sverige oavsett varifrån man reser. Gäller till och med 31 mars.

Avrådan

Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet. Beslutet gäller tills vidare.


Sammankomster

Från och med den 24 november 2020 får max 8 personer samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gäller även sittande publik. Beslutet gäller tillsvidare. Ett undantag görs dock för begravningar. Där är det tillåtet att vara max 20 deltagare.


Allmänna råd som rör verksamheter och arbetsplatser

Alla verksamheter i regionen eller regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att:

 • verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
 • öppettiderna anpassas
 • verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att:

 • uppmana personalen att arbeta hemifrån
 • erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån
 • tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Skärpta allmänna råd på “bonnska”


Allmän smittspridning i Västerbotten

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Läget är fortsatt allvarligt och det kan snabbt uppstå smittspridning. Det är därför viktigt att fortsätta följa råd och rekommendationer från våra myndigheter.

 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Håll avstånd
 • Testa dig när du har symtom
 • Tvätta händerna ofta
 • Res kollektivt bara om du måste gör plats för dem som inte har något annat alternativ
 • Arbeta hemifrån om du kan.
 • Vid besök på kommunens äldreboenden, följ de rekommendationer som Norsjö kommun tagit fram.

Så minskar vi smittspridningen, Folkhälsomyndighetens råd finns här.


Lämna prov för covid-19

Region Västerbotten provtar för covid-19. Om du tror att du har covid-19 och vill lämna prov kan du antingen hämta ett provtagningskit för egen provtagning eller kontakta din hälsocentral eller sjukstuga. Kom ihåg att du måste ha haft symtom i minst ett dygn.

På Region Västerbottens webbplats kan du läsa mer om provtagning.

Här finns information från och kontaktuppgifter till Norsjö hälsocentral.

Senast ändrad 24 februari 2021

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.