Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Frågor och svar (FAQ)

Här kommer Norsjö kommun löpande att uppdatera med vanliga frågor och svar gällande kriget i Ukraina.

Var finns det information om riskerna för människohandel?

Risken för att personer utnyttjas i prostitution eller människohandel ökar i samband med stora flyktingströmmar. Det finns redan indikationer på att förövare på flera platser i landet söker kontakt med personer som flytt invasionen av Ukraina i syfte att exploatera dem. Jämställdhetsmyndigheten har ansvaret att på nationell nivå samordna arbetet mot prostitution och människohandel.

Information till utsatta finns på Jämställdhetsmyndighetens hemsida. Informationen finns på ukrainska, ryska och engelska och uppdateras efterhand.

To you fleeing Ukraine | Swedish Gender Equality Agency (jamstalldhetsmyndigheten.se).

Finns det samtalsstöd?

I Norsjö kommun har Svenska kyrkan erbjudit sig att hjälpa till med samtalsstöd.

Kontakt:

Stig Sundström, kyrkoherde
E-post: stig.sundstrom@svenskakyrkan.se
Tfn. 0918-257 60

Dorota Lindström, diakon
E-post: dorota.lindstrom@svenskakyrkan.se
Tfn. 0918-257 52


På 1177.se finns information om vård i Västerbotten till de personer som har flytt från Ukraina (information översatt till ukrainska, ryska och engelska publiceras inom kort).

Läs mer om vård i Västerbotten på 1177.se

 

Vem ska de som kommer som flyktingar kontakta om de söker arbete?

Ukrainska flyktingar som har beviljats arbetstillstånd kan anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

De kan anmäla sig som arbetssökande så snart de har rätt att arbeta, vilket de har rätt till genom;

  • att ett tillfälligt uppehållstillstånd ges med stöd av massflyktsdirektivet
  • att de får ett uppehåll- och arbetstillstånd av andra grunder
  • om de har beviljats AT-UND (rätt att arbeta under asylprövningen).

Samtliga dessa tillstånd beslutas av och erhålls av Migrationsverket.

På arbetsförmedlingens webbplats finns information på engelska riktat till de som kommer från Ukraina. 

Kommer de flyktingar som kommer hit att få lära sig svenska?

Massflyktingar har inte rätt till kommunal vuxenutbildning i SFI.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer.


Svenska med ABF Mitt i Lappland

Norsjö

I Norsjö har ABF en kurs i svenska, för mer information kontakta ABF (se nedan).

ABF har även språkcafé på torsdagskvällar kl. 18:00 på Storgatan 49. Välkommen!

Bastuträsk

I Bastuträsk har ABF en kurs i lätt svenska på Folkets hus, för mer information kontakta ABF (se nedan).

Kontaktuppgifter:
Tfn. 0918-107 55
E-post: info.norsjo.185@abf.se


Om du vet någon fler som anordnar någon typ av svenskundervisning, skicka e-post till kommunikator@norsjo.se så uppdaterar vi sidan med den informationen.

Jag vill ge bidrag till en nationell hjälporganisation, vilka finns?

Tips på nationella hjälporganisationer dit du kan skänka pengar.

UNICEF

Ser till att barnen i Ukraina får skydd. Swisha till 902 00 17. Skriv “Ukraina” i meddelandet.

Till unicef.se

Röda korset

Bidrar med mat, värme och sjukvårdsmaterial på plats. Swisha till 900 80 79.

Till rodakorset.se

UNHCR

Arbetar med andra FN-organ och lokala frivilligorganisationer för att hjälpa människor på plats. Swisha till 900 1645.

Till sverigeforunhcr.se

RFSL

Stödjer hbtqi-organisationer i Ukraina och hjälper till med evakuering av hbtqi-personer i landet. Swisha till 123 900 40 86.

Till rfsl.se

Läkare utan gränser

Ser till att människor på plats får sjukvård när det behövs. Swisha till 900 60 32.

Till lakareutangranser.se

Reportrar utan gränser

Kämpar för det fria ordet och oberoende journalistik. Swisha till 123 900 44 90.

Till reportrarutangranser.se

Vad planerar Norsjö kommun för insatser för de flyktingar som kommer hit från Ukraina? 

Kommunen ansvarar för barn och ungas skolgång, precis som för andra asylsökanden. De massflyktingar som beviljats uppehållstillstånd av migrationsverket får även dagersättning från dem. 

 

Hur gör jag om jag vill erbjuda rum eller bostad till de flyktingar som kommer?

Det är många människor som flyr från Ukraina till Sverige och som nu behöver någonstans att bo. Migrationsverket får många frågor från privatpersoner som vill erbjuda rum eller bostad. Migrationsverket har inte möjlighet att förmedla bostäder från privatpersoner till dem som behöver boende.

På den här sidan får du veta mer om hur Migrationsverket hjälper till med boende.


Just nu arbetar Migrationsverket för att tillgodose det ökade behovet av bostäder för de som flyr från Ukraina. När Migrationsverket ordnar boendeplatser gör vi det alltid genom regelverket för offentlig upphandling.

Läs mer om aktuella upphandlingar på Migrationsverket här

 

Hur många flyktingar kommer till Sverige från Ukraina?

Migrationsverket ser just nu att det dagligen anländer tusentals flyktingar, främst via färjor till Nynäshamn och Stockholm. Ett stort antal väljer dock att i ett första skede inte söka asyl, utan bosätta sig hos släkt eller vänner för att vänta och se vad som händer.

Läs mer om flyktingsituationen på Migrationsverkets webbplats

Hur kan jag hjälpa till?

Engagera dig genom att ta upp frågor om säkerhet och beredskap med dina grannar, gå med i en frivillig försvarsorganisation eller en annan förening som kan ta till vara på just ditt engagemang, skänk ett bidrag till de organisationer som är på plats i Ukraina för att stödja befolkningen.


Det finns en motvikt i krig och det är engagemanget och välviljan som finns hos människor. Vi är stolta över de som bor i kommunen som vill hjälpa till, och för att kunna samordna detta engagemang har vi tagit fram en e-tjänst. Här kan du som förening eller privatperson fylla i vad du kan hjälpa till med. Vi samlar in dessa uppgifter och skulle det bli aktuellt kommer vi att höra av oss till dig som erbjudit någon form av hjälp.

Anmäl intresse för insatser till flyktingar från Ukraina här.

Vem svarar på vad?

Norsjö kommun

Länets krisberedskapsaktörer följer händelseutvecklingen och samverkar för att tillsammans kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten.

Norsjö kommun har en nära samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen, och har påbörjar arbetet med att kunna motta flyktingar från Ukraina. Under fredagen 11 mars har kommun har lämnat förslag om möjliga evakueringsboenden till Länsstyrelsen.

EU har aktiverat massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. När personerna väljer, eller blir anvisade av Migrationsverket, att bosätta sig i Norsjö kommun aktiveras vårt uppdrag.

Händelseutvecklingen i Ukraina påverkar även det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. Norsjö kommun följer utvecklingen noga och har nära samverkan med andra aktörer. För att hålla en god beredskap bevakas händelsen ur flera olika perspektiv.


Regional/lokal nivå

  • Region Västerbotten svarar på frågor om hälso- och sjukvården i Västerbotten, vad som gäller för den som är nyanländ och behöver söka vård, tandvård, vaccinering mot covid-19 etc.
  • Länstrafiken Västerbotten svarar på frågor om kollektivtrafiken i länet.
  • Kommunerna svarar på frågor om kommunala verksamheter som till exempel barnomsorg, skolor, fritidsgårdar, äldreomsorg, socialtjänst och hur de arbetar lokalt med flyktingmottagande.
  • Polisen svarar på ordningsfrågor kring exempelvis demonstrationer och folksamlingar. Även frågor om att skaffa pass och id-kort. Start | Polismyndigheten (polisen.se)
  • Länsstyrelsen svarar på frågor om det övergripande arbetet med länets krisberedskap och civilt försvar och kopplingen till den nationella nivån, ex. MSB. Länsstyrelsen kan också svara på frågor om det övergripande läget i länet.

Nationell nivå

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.