Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Vårdnad, boende, umgänge

Familjerätten är den verksamhet inom socialtjänsten som handlägger olika familjerättsliga ärenden. Föräldrar kan vända sig till familjerätten om de vid skilsmässa eller separation inte kommer överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Familjerätten arbetar med en rad frågor som rör barn:

Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrar beslutar sig för att gå åt skilda håll kommer de inte alltid överens om hur de ska göra med barnen. Om de inte själva kan lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge kan föräldrarna behöva hjälp från en neutral, sakkunnig part.

Familjerätten utreder, på uppdrag av tingsrätten, frågor om vårdnad, boende och umgänge. Utredningen ska belysa barnets behov och ger ofta förslag på hur de bäst kan tillgodoses.

Samarbetssamtal

Genom samarbetssamtal kan föräldrar få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Samtalen bygger på att föräldrarna kan lyssna på varandra och har en vilja att se barnets behov och önskemål. Initiativet till samarbetssamtal kan komma från föräldrarna själva eller från tingsrätten. Läs mer om samarbetssamtal i länken till höger.

Avtal

Föräldrar som är överens och vill upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge kan vända sig till familjerätten. Om uppgörelsen bedöms vara bra för barnet godkänns avtalet. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom.


Broschyr

Samarbetssamtal (pdf)

Co-operation talks

Apprendre à coopérer

Rozmowa dotycząca współpracy

محادثات التعاون

ዝርርብ-ምትሕግጋዝ

بحث های همکاری

Wada hadalka wada shaqeynta

สนทนาบาบัดความร่วมมือ

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.