Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Starta livsmedelsverksamhet

När du vill starta en livsmedelsverksamhet, till exempel ett café, restaurang, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla registrering av din verksamhet till miljökontoret. Det måste du göra senast 14 dagar innan du planerar att starta verksamheten.

Även för dig som är mellanhand och distribuerar eller säljer livsmedel, gäller kravet på anmälan om registrering. Eventföretag kan behöva registrering för livsmedelsverksamheten under ett event beroende på omfattningen.

OBS! Från och med 1 januari 2019 är kommunen skyldiga att ta ut en sanktionsavgift om man startar en ny livsmedelsverksamhet utan att registrera verksamheten.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Om du inte ska fortsätta med din verksamhet eller ändra något måste du;

Anmäla ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet

Miljökontoret tar ut en engångsavgift för registreringen enligt fastställd kommunal taxa.


Krävs registrering ?

Om du är en privatperson som tänker baka, sylta, laga enklare maträtter och/eller sälja matvaror under några dagar, behöver du inte registrera dig hos oss. Vi räknar det som tillfällig verksamhet och för detta kräver vi inte någon anmälan. Planerar du större verksamhet under längre tid eller återkommande verksamhet under året? Då ska du kontakta oss.


Vilka verksamheter är undantagna ?

– Privathushåll
– Servering som sker under kortare perioder (en helg eller två)

Även om din verksamhet inte kräver registrering så ska samtliga som tillhandahåller livsmedel till allmänheten följa tillämplig livsmedelslagstiftning.


Godkännande hos Livsmedelsverket

Om du vill starta en animalieanläggning, till exempel ett mejeri eller ett slakteri, så görs ansökan om godkännande hos Livsmedelsverket.


Registrera dricksvattenanläggningar

Vattenföreningar, vattenverk och enskilda brunnar som distribuerar vatten till någon form av kommersiell verksamhet (såsom caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, kyrkor) ska registreras hos miljökontoret.

För mer information om dricksvattenanläggningar:

Läs mer här på livsmedelsverkets hemsida


Övriga myndighetskontakter

När ni ska starta livsmedelsverksamhet för första gången kan det finnas fler myndigheter än miljökontoret som behöver kontaktas. Beroende på vilken typ av verksamhet ni avser starta kan t.ex. brandskydd, alkoholhandläggare och byggnadskontoret på kommunen behöva kontaktas.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.