Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Norsjöbygden fri från våld

En vecka fri från våld 2022, den 21–27 november. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Norsjö kommun vill lyfta veckan i sina kanaler för att öka medvetandet om våld. Norsjöbygden har som vision att vara världens bästa vardag, därför är det viktigt att vi jobbar förebyggande mot våld.


Våldspyramiden

Ofta är det bara det grövre våldet som människor ser som våld. Men de lindrigare formerna av våld hänger ihop med det grövre våldet. Lindriga former av våld är till exempel nedvärderande kommentarer, blickar eller bilder samt rasistiska och sexistiska skämt.

Våldspyramiden visar sambandet tydligt. Det rasistiska skämtet kan, om ingen reagerar, med tiden följas av muntliga påhopp, senare sparkar och hot, till slut misshandel och i värsta fall mordförsök och mord.

Om fler av oss reagerar på det lindriga våldet, kan vi hindra den stegvisa förflyttningen mot det grövre våldet i tid. Vi behöver lära oss att se det lindriga våldet och visa att det inte är okej.


Olika typer av våld

Fysiskt våld är om någon slår dig med knuten eller öppen hand, sparkar dig, knuffar dig, biter dig eller liknande.

Psykiskt våld är om någon säger nedvärderande, förlöjligande och elaka saker för att såra dig. Psykiskt våld kan också vara att någon ljuger för dig hela tiden, manipulerar dig, får dig att känna dig galen, utsätter dig för ”silent treatment”, eller inte bryr sig om dina känslor och åsikter.

Att bevittna våld är att leva med våld eller hot om våld mot en förälder eller omsorgsperson, kan ses som psykiskt våld mot barnet. Att bevittna våld innefattar att se och höra våldet som någon utsätter en förälder eller omsorgsperson/närstående för.

Latent våld är den våldsform som inte görs eller uttrycks verbalt, men som är underförstådd genom exempelvis blickar, stämning eller kroppsspråk, “något hänger i luften”. Det latenta våldet är ofta ständigt närvarande i våldsamma relationer och skapar en otrolig stress och press för den som är utsatt.

Försummelse- och funktionsrelaterat våld handlar om att inte få den vård, stöd eller hjälp som du behöver. Våldet uttrycks genom att inte tillgodose ditt dagliga behov. Det kan exempelvis innebära att du inte får hjälp med mat, hygien eller medicin. Du lämnas ofrivilligt utan tillsyn. Våldsutövaren kan också undanhålla eller medvetet förstöra viktiga hjälpmedel.

Materiellt våld är om någon med avsikt förstör viktiga föremål för dig. Det kan vara en mobiltelefon, dina kläder, en ring du ärvt av en släkting eller något annat som personen vet att du är rädd om.

Sexuellt våld är allt från att bli utsatt för en våldtäkt till att tvingas utföra andra sexuella handlingar, tvingas se på när andra utför sexuella handlingar, tvingas se på porrfilm, eller exempelvis att någon tar på dig på ett sätt som du inte vill eller inte förstår. Sexuellt våld kan även vara att någon fotar eller filmar dig i smyg under tiden ni har sex.

Ekonomiskt våld är när någon kontrollerar hur du använder pengar eller inte tillåter dig att ha egna pengar. Det kan också vara att någon gömmer undan gemensamma pengar, tar lån i ditt namn och sätter dig i skuld. Ekonomiskt våld är också att någon tvingar dig att medverka i ekonomiska olagligheter. 

Senast ändrad 28 november 2023

Aktuellt just nu

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.