Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Lokaler för hygienisk behandling

En lokal där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercnings-verktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, ska anmälas till Miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggavdelningen kommer därefter att utföra hälsoskyddstillsyn i verksamheten för att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa.

Verksamheter med risk för blodsmitta är t.ex. tatuering (inkl. kosmetisk), microneedling, akupunktur, piercing och fotvård. Övriga hygieniska verksamheter som frisörsalonger och massage är inte anmälningspliktiga enligt Miljöbalken men ska ändå uppfylla krav gällande lokal, hygien och avfall. Solarier ska anmälas till Miljö- och byggnämnden enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

En väl inredd lokal, god hygien samt god kunskap hos den som bedriver hygienisk behandling är viktiga förutsättningar för att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa.

Krav på lokaler och inredning

 • Takhöjden i lokalen ska vara minst 2,40 m men helst 2,70 m.
 • Golvytan för varje arbetsplats ska vara minst 5m2 och ska vara ett avgränsat utrymme.
 • Tillräckligt med förvaringsutrymmen ska finnas.
 • Golv, väggar, tak och inredning ska vara lätta att rengöra.
 • Mjuka mattor och heltäckningsmattor är olämpliga att ha i behandlingsutrymmet.
 • Det ska finnas en diskbänk med ho för rengöring av redskap och ett separat utrymme för steriliseringsutrustning.
 • Tvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar ska finnas i arbetslokalen.
 • Det ska finnas en lättillgänglig personaltoalett med tvättställ. Toaletten kan också användas som kundtoalett om inte fler än fyra personer arbetar i lokalen.
 • Städutrymme, med utslagsvask och varmt och kallt vatten ska finnas. Utrymmet bör vara ventilerat.
 • Det bör finnas ett förvaringsutrymme för arbets- och privata kläder.
 • Om det finns ett lämpligt utrymme kan tvättning av t.ex. handdukar ske i lokalen. I lokalen bör det då även finnas torkmöjligheter som torkskåp eller torktumlare.
 • Om lokalen anordnas i en bostad bör den ligga avskilt och ha egen toalett.
 • Hygieniska lokaler bör inte användas till annan verksamhet eller hyras ut

Ventilation och temperatur

Lokalen ska ha en godtagbar ventilation. Uteluftflödet ska vara lägst 7 liter/sekund och person, för de som samtidigt beräknas vistas i lokalen, med ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2. Detta för att t.ex. föroreningar och partiklar ska kunna ventileras ut effektivt. Temperaturen i lokalen bör inte avvika från riktvärdet för bostadstemperatur som är 20-24° C

Hygien

Genom god hygien förhindrar man att olika former av smitta överförs. Det bidrar också till kundens och personalens trevnad.

 • Rengör och desinficera (sterilisera vid stickande/ skärande) arbetsredskap, underlag och bänkar innan och efter varje kund.
 • Engångshandskar ska användas vid stickande/ skärande behandling.
 • En personlig riskbedömning ska göras med kunden innan stickande/skärande behandling och vid injektion av ämnen eller tatuering med färger som kan vara allergiframkallande.

Hantering av riskavfall

Riskavfall så som stickande och skärande avfall, t.ex. rakblad, ska läggas i en tät behållare med lock. Behållaren ska vara märkt med texten ”Riskavfall- stickande/skärande”. Slutlig behandling sker genom förbränning eller deponering.

Personal

Utövare/personal ska ha tillräcklig kunskap för att driva verksamheten och utföra behandlingar. Särskilda arbetskläder ska användas. Arbetskläderna bör vara ljusa, finnas i flera uppsättningar och tvättas i minst 60° C.

Egenkontroll

Den som bedriver verksamheten ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljön mot olägenheter, t.ex. smitta. För anmälningspliktiga verksamheter gäller krav på systematiserad och dokumenterad egenkontroll. Det innebär att verksamheten måste upprätta rutiner för t.ex. fortlöpande kontroll av utrustning, och att undersöka och bedöma risker ur hälsosynpunkt.

Bygglov och bygganmälan

Kontakta miljö- och byggavdelningens bygglovshandläggare för att kontrollera om det krävs bygglov eller bygganmälan för lokalen.

Övrigt

Rökning är inte tillåten och husdjur får inte vistas i lokalen.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.