Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Våld i nära relation

Våld i nära relationer inkluderar alla former av våld. Det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat, ekonomiskt och materiellt.

Våld i nära relation kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till våldsutövaren, vilket kan försvåra möjligheten till motstånd och uppbrott. Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker våldsutövaren kontrollera och utöva makt över den utsatta. Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Både män och kvinnor utsätts för våld, men våldsutsattheten ser olika ut. Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med.

Barn som lever med våld

Forskning visar att barn som lever i våldets närhet, som själva blir utsatta eller som bevittnar olika typer av våld i nära relationer, ofta påverkas negativt och kan utveckla allvarlig och långvarig psykisk ohälsa. Några exempel på konsekvenser av att ha utsatts eller bevittnat våld är oro, ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom och aggressivitet. Det är därför viktigt att uppmärksamma barnen, även om föräldrarna tror att barnet inte sett eller märkt av våldet eller hoten. Forskning visar även att en stor del av barn som bevittnat våld även är eller har varit utsatta för våld.

Oro för barn och unga

Alla barn har rätt till att få växa upp under trygga förhållanden och rätt till stöd och skydd. Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar.
Enligt Socialtjänstlagen bör var och en som misstänker att ett barn far illa förmedla sin oro till socialtjänsten. Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att anmäla sin oro till socialtjänsten. Det är viktigt att uppmärksamma de barn som lever med våld så att barnen får det stöd och skydd från socialtjänsten som de har rätt till.
Om du misstänker att ett barn far illa men är osäker på om en anmälan bör göras kan du ringa Individ- och familjeomsorgen i Norsjö för att konsultera. Ring via kommunens växel på 0918-140 00 och uppge att du har frågor om oro för barn och unga för att kopplas in till en socialsekreterare. Under kvällar och helger kontaktar du socialjouren via 112.

Hör av dig

Vem som helst kan drabbas av våld i nära relation och det är alltid den som utför handlingarna som har ansvaret för våldet. Det finns stöd och hjälp att få både i Norsjö och på andra sätt. Om du lever i en dysfunktionell relation kan du ta kontakt med någon av de myndigheter och organisationer som finns nedan eller berätta för en anhörig om hur du har det.
Om du som anhörig eller medmänniska misstänker att någon i din närhet lever under våldsamma förhållanden kan du alltid ringa och rådfråga Individ- och familjeomsorgen hur du kan agera.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.