Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Förnybar energi

Förnybar el är sådan el som produceras utan att man använder fossila bränslen eller uran. Till de förnybara energislagen räknas vindkraft, vattenkraft, sol- och bioenergi av olika slag, ex vis flis, biogas och etanol. På denna sida hittar du vägledning och specifik information om de tillstånd, anmälningar och dispenser som prövas inom kommunens verksamhet inom detta område. Alla ärenden kan lämnas in digitalt till mob@mala.se.


Värmepump

Information om vad som gäller för värmepumpar hittar du här. 

Vindkraft

Vindkraftverk högre än 50 meter men högst 120 m, två eller fler vindkraftverk som står tillsammans eller tillbyggnad av vindkraftsverk är anmälningspliktiga verksamheter.

Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter

Anläggning som framställer eller bearbetar träbaserat bränsle eller andra träprodukter kan vara en anmälningspliktig verksamhet beroende på hur stor mängd bränsle som du tillverkar.

Anaerob biologisk behandling

Anläggning för anaerobisk framställning av biogas upp till 3000 MWh per år är en anmälningspliktig verksamhet. Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per år.

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

Uppgradering av anläggning för anaerob framställning av biogas av högst 1500 MWh gas eller vätskeformigt bränsle per år är en anmälningspliktig verksamhet.

Förbränning (biobränsle)

Anläggning som genom förbränning av icke-fossila eller biogena material producerar el med en total installerad tillförd effekt mer än 500 kW, eller 10 MW, men högst 20 MW är en anmälningspliktig verksamhet. Anmälningsplikten gäller inte för en stationär förbränningsmotor avsedd som reservaggregat vid elavbrott. Även gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 MW är anmälningspliktig verksamhet.

Förbränning (avfall)

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning av maximalt 50 ton icke-farligt avfall per år är en anmälningspliktig verksamhet. Fram till 31 december 2022 gäller inte anmälningsplikten för anläggning som förbränner endast rent träavfall, vegetabiliskt material/avfall från jord- eller skogsbruk, korkavfall eller vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin om värmen från förbränningen återvinns. Från 1 januari 2023 gäller istället att anläggning som endast förbränner naturligt, icke-farligt vegetabiliskt material från jordbruk eller skogsbruk för energiproduktion på ett sätt som inte medför skada på människors hälsa eller miljön inte är en anmälningspliktig verksamhet. Återvinning icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning av max 10 000 ton per år är anmälningspliktig verksamhet. Även behandling av icke-farligt avfall av högst 500 ton per år är anmälningspliktigt.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.