Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Föreningsbidrag

Här kan du läsa mer om vilka stöd det finns för föreningar och organisationer i Norsjö kommun.

Tillgängliga bidrag :

Startbidrag
Lokalt aktivitetsstöd
Ledarstipendium
Lokalbidrag (drifts,- och verksamhetsbidrag)
Anläggningsbidrag (skötsel)
Fiskevårdsbidrag
Bygdeavgiftsmedel

Granskning av underlag

Bidragsmottagande förening erinras om att förvaltningen och kommunens revisorer enligt kommunallagen har rätt att när som helst granska underlag för ansökan och även hur tilldelande bidrag disponeras – med undantag för medlemsregistrering.

Utbetalning av bidrag

Bidrag betalas till föreningens post- eller bankgiro. Bidrag betalas i efterskott.

Återbetalningsskyldighet

Bidrag som betalas ut på grund av felaktiga uppgifter i ansökan innebär att föreningen måste betala tillbaka pengarna. Norsjö kommun kan säga nej till att betala ut bidrag om uppgifterna i ansökan inte kan bevisas.

Ansökan ska vara inne i tid

Bidragsansökningar med tillhörande handlingar, som inte kommit in i tid kommer inte att få bidrag om inte det finns goda skäl till den sena ansökan.

Bidragsansökan

Ansökan om bidrag ska lämnas in av styrelsen till; Norsjö Kommun, 935 81 Norsjö


Bidragsnormer för föreningar/organisationer

Här kan föreningar och organisationer läsa om vilka normer som gäller för kommunala bidrag i Norsjö kommun (pdf).

Senast ändrad 1 februari 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.