Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Kommunalt vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och förutsättningen för allt liv. Det kommunala dricksvattnet används inte bara för att dricka utan även till mycket annat. Till exempel att duscha, spola toaletten och inom industrin.

Nästan 80 procent av kommunens invånare får sitt dricksvatten tillgodosett genom kommunal försörjning och detta till en kostnad av ca 2 öre/liter.

Kommunens vattenanläggningar har överlag mycket hög kvalitet eftersom råvattnet hämtas på stort djup i grusåsar eller från skyddade kallkällor. Vattnet behöver normalt sett inte behandlas förutom pH-justering. Vattnet kontrolleras regelbundet enligt fastställda program omfattade mikrobiologiska, kemiska och andra analyser. Dessa analyser har till syfte att garantera att dricksvattnet är fritt från lukt- och smakämnen och andra föroreningar.

Om vattnet ser konstigt ut

Brunt vatten

Om vattnet ser brunt ut beror det troligtvis på att vattnet varit tillfälligt avstängt alternativt att man har gjort stora eller hastiga uttag av vatten från t.ex. en brandpost. Det bruna kommer från järnet som finns i vattenledningarna och beläggningen av järn-/rostflagorna i ledningarna lossnar när det sker en tryckförändring eller hastiga vattenströmmar. Vattnet är för det mesta ofarligt att förtära, men man bör dock inte tvätta kläderna i det, då de kan missfärgas svagt.

VA-avdelningen rekommenderar att man spolar tills det missfärgade vattnet försvinner innan det används som dricksvatten. Tänk på att spola med kallvatten för att undvika missfärgat vatten i varmvattenberedaren. Slå på alla kranar och låt vattnet rinna tills det blir klart igen. Om vattnet inte klarnat efter 30 minuters spolning – kontakta VA-avdelningen.

Gråvitt vatten

Ibland är vattnet vitt eller grått när det tappas upp. Efter någon minut försvinner det vitgråa. Fenomenet är vanligast på vintern när vattnet ut från vattenverket är som kallast och beror på att vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när vattnet tappas upp. Fenomenet kan också uppstå efter att vattnet har varit avstängt, då luft förekommer i ledningarna. Vattnet är helt ofarligt hur som helst.

Grönaktigt vatten

Om vattnet är grönfärgat kan det vara fastighetens gamla kopparledningar som släpper ifrån sig koppar. Det är inte så hälsosamt – prata med din fastighetsägare. Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta skall synas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör.

Konstig lukt eller smak

Vattnet kan smaka och/eller lukta konstigt efter att ha varit stillastående en längre tid (som i sommarhus), men det kan också ha andra orsaker. Spola vattnet i 30 minuter och om lukten/smaken inte försvinner bör du kontakta VA-avdelningen.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.