Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Invandring och integration

För att Norsjö kommun ska utvecklas är det viktigt för kommunen att kunna ta emot flyktingar.

Norsjö kommun

Norsjö kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd varje år.

Totalt har ungefär 150 flyktingar bosatt sig i Norsjö sedan hösten 2008. De flesta kommer från Afghanistan, Somalia, och Eritrea, men personer från Syrien, Ukraina och Etiopien har också bosatt sig i Norsjö. Dessa nya Norsjöbor är cirka 2,3 % av Norsjös totala befolkning.

Förutom att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd varje år, har kommunen ett avtal med Migrationsverket om att ta emot asylsökande ensamkommande barn.

Kommunens flyktingverksamhet är organiserad under verksamhetsområdet Omsorg. Målet med verksamheten är att öka flyktingmottagandet och skapa en bra modell för integration, så att flyktingarna stannar kvar och därmed ökar befolkningen i kommunen.


Migrationsverket

Migrationsverket kan hyra lokaler av privata fastighetsägare för att placera asylsökanden, vuxna och familjer, där. Efter flyktingsituationen hösten 2015 skedde en ökning av dessa boenden.


Tolk

Om du har ett annat modersmål än svenska och behöver tolk i möte med kommunens representanter, bör du meddela detta när möte bokas in. Kommunen bokar då en tolk som kan vara med på mötet.

I Västerbottens län finns flera tolkförmedlingar, dessa hittar du genom att leta på Internet.

I möten med andra myndigheter, till exempel Arbetsförmedling och Försäkringskassa ska myndigheten ordna tolk om du behöver det. Samma sak gäller inom sjukvården.

Du kan även kontakta integrationssamordnaren för att få hjälp med att hitta tolk om du behöver det i något annat sammanhang.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.