Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Anslutning till Norsjö stadsnät

Norsjö kommun har som policy att erbjuda efteranslutning till stadsnätets fiberinfrastruktur förutsatt att fastigheten ligger inom ett befintligt fiberutbyggt område. Är du intresserad av efteranslutning?  Skicka din intresseanmälan via minasidor.norsjo.se/fiber I mån av tid kommer efteranslutningar genomföras under barmarkssäsongen.

En efteranslutning kan erbjudas till stadsnätets fiberinfrastruktur förutsatt att huset ligger inom ett befintligt fibernätområde med uppgraderad kapacitet.

Anslutningsavgift

Förutsatt att förberedd kanalisation för fiber finns hela vägen till hus eller tomtgräns tas en avgift enligt fastställda taxor. Material samt inblåsning och svetsning av fiber samt montering av utrustning ingår. Fastighetsägaren gräver själv på sin tomt enligt gällande anvisning.

Anslutningsavgift inklusive tomtgrävning

Här ingår även tomtgrävning upp till 50 meter från avlämningspunkt – därefter självkostnadsprincipen.

För områden som ej är utbyggda

Att ansluta en fastighet till stadsnätet kostar pengar. Grävning, förläggning och etablering av kopplingspunkter, fiber, med mera måste göras oavsett hur många som ansluts i ett område. Därför blir det billigare ju fler som ansluts samtidigt och delar på dessa kostnader. Detta innebär att du/ni/förening själv står för kostnaden för att gräva, lägga ner slang och dra in fiber, teckna markavtal med berörda markägare samt återställa marken, allt enligt anvisade gräv- och förläggningsmetoder.

Övriga utbyggnadsprojekt

Områden som ingår i projekt vilka fått statligt stöd för att underlätta utbyggnadskostnader för kommun och medborgare är efter avtalat pris.
Områden som ej är berättigade till statligt stöd följer självkostnadsprincipen likställd med ej utbyggda områden.


Taxor och anslutningsavgifter 2024
(fastställs av kommunfullmäktige 25 mars)

Inom utbyggda områden där kund gräver själv på sin tomt
22 000 SEK

Inom utbyggt område där grävning på tomt ingår
32 000 SEK

Vid ej utbyggt område samt vid samlad utbyggnad i projektform gäller självkostnadsprincipen  – dock lägst enligt fastställd anslutningsavgift

Intresseanmälan för bredbandsanslutning gör du via Norsjö kommuns E-tjänst.

Senast ändrad 26 januari 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.