Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Tillsyn via kamera

Fjärrtillsyn med hjälp av kamera gör att du slipper bli störd under natten och ändå kan sova tryggt. Kameran aktiveras bara på tider som du och hemtjänsten är överens om och inga filmer sparas. Om några problem uppstår under natten kommer hemtjänstpersonalen hem till dig.

Vad är fjärrtillsyn?

Fjärrtillsyn är en tjänst där ett besök sker via en kamera i stället för att personal fysiskt kommer hem till dig. Detta är av många uppskattat under till exempel nattetid då man slipper att bli väckt av nattpatrullen. Kameran är bara aktiverad under i förväg bestämda tider som du och hemtjänsten är överens om. När kameran inte är aktiv är den riktad mot taket eller väggen.

Inga bilder eller filmer sparas

Tillsyn med hjälp av kamera utförs endast av behörig personal och inga bilder eller filmer sparas. Du kan ha enbart fjärrtillsyn eller en kombination av personligt besök och fjärrtillsyn.

Om personalen inte ser dig under tillsynstillfället görs en ny tillsyn efter en stund. Om du fortfarande inte är synlig kontaktas nattpersonalen som i stället gör ett fysiskt hembesök.

Fördelar med fjärrtillsyn

Det finns flera fördelar med att använda möjligheten till fjärrtillsyn:

  • Det bidrar till trygghet och ostörd nattsömn.
  • Risken för fallolyckor minskar då din nattsömn inte störs.
  • Du får samma trygghet och hjälp som vid fysiska besök, men med fjärrtillsyn behöver du inte bli störd i ditt hem.

Vem kan få fjärrtillsyn?

För att få fjärrtillsyn ska du ha ett biståndsbeslut om nattlig tillsyn. Kontakta biståndshandläggare för mer information.

Fjärrtillsyn kostar inget extra utan det är ordinarie hemtjänstavgift som gäller. Du väljer själv hur din tillsyn ska ske, som standard erbjuds fjärrtillsyn två gånger per natt på tider som du bestämmer.


Frågor och svar

Får jag bestämma hur och hur ofta tillsynen ska ske?

Hur din tillsyn ska ske får du själv välja. Som standard erbjuds fjärrtillsyn två gånger per natt och du bestämmer själv vid vilken tid den ska ske.

Sparas några bilder?

Nej, varken bilder eller filmer kommer att sparas.

Kan någon använda kameran och titta på mig i mitt hem när som helst?

Nej, kameran slås endast på vid den tidpunkt tillsynen ska göras enligt överenskommelsen. Det är också bara behörig personal och ett begränsat antal personer som utför tillsynen.

Vad händer om kameran inte fungerar när tillsynen ska göras?

Då skickas ett larm till nattpersonalen som åker hem till dig och gör ett fysiskt besök.

Går det att kombinera fjärrtillsyn med fysiska tillsynsbesök?

Ja, det går att kombinera fjärrtillsyn med fysiska besök.

Vad händer om fjärrtillsynen visar att jag inte befinner mig i sängen?

Om fjärrtillsynen inte ser att du befinner dig i din säng görs en ny tillsyn efter en kort stund. Om du fortfarande inte är synlig kontaktas personal som gör ett fysiskt besök.

Vad är mina rättigheter?

Dataskyddsförordningen stärker dina rättigheter när det gäller hur företag och andra organisationer hanterar dina personuppgifter. Du har bland annat rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka uppgifter om dig som en organisation hanterar. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.